Overzicht aanbieders

In de gemeente Dronten zijn contracten afgesloten voor verschillende type ondersteuningen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanbieders per type.

Zomerperiode 2023
De periode van de zomervakantie is weer aangebroken, dit betekent dat ook de medewerkers huishoudelijke ondersteuning op vakantie gaan en er minder medewerkers beschikbaar zijn. De gemeente heeft, samen met de aanbieders huishoudelijke ondersteuning, extra aandacht voor de inzet van huishoudelijke hulp bij inwoners gedurende deze zomerperiode. Wanneer u toch problemen ervaart neem dan contact op met uw gids van de gemeente.

Heeft u al huishoudelijke ondersteuning van de gemeente, dan heeft u hier een brief over ontvangen.

Begeleiding bij lichamelijke, zintuigelijke of chronische klachten

Begeleiding bij psychosociale of psychiatrische problematiek

Begeleiding bij (licht) verstandelijke beperking

Begeleiding als gevolg van niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Begeleiding voor inwoners met een andere culture achtergrond