Huiselijk geweld

Bent of kent u een slachtoffer van huiselijk geweld? Of maakt u zich zorgen? Meld dit dan bij de politie of bij Veilig Thuis. Dat is de officiële naam van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) van de gemeente. Veilig Thuis biedt hulp en advies van een professional. Dat kan ook anoniem. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Bent u in direct levensgevaar, bel 112.

U kunt contact opnemen met Veilig Thuis Flevoland via;

  • het landelijke nummer: (088)2220500;
  • het e-mailadres info@veiligthuisflevoland.nl;
  • via de website. Hier kunt ook ook een contactformulier invullen of contact opnemen via de chat.

Bij Veilig Thuis kunt u terecht als u zelf betrokken bent bij huiselijk geweld of kindermishandeling. Of als u zich zorgen maakt over anderen. Ook als professional kunt u bellen voor advies. U krijgt een deskundige medewerker aan de lijn die goed naar uw verhaal luistert. Als u dat wilt, kunt u anoniem blijven.

Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. Dan organiseert Veilig Thuis deze hulp meteen, samen met andere organisaties. Niet altijd is meteen duidelijk wat er aan de hand is. Bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling doet Veilig Thuis eerst onderzoek.

De burgemeester kan een huisverbod geven aan iemand die huiselijk geweld pleegt. Dit betekent dat deze persoon tien dagen lang niet in de woning mag komen. Ook mag deze persoon geen contact hebben met de partner of kinderen. Het verbod kan worden verlengd en duurt maximaal 28 dagen. Huiselijk geweld komt in vele vormen voor. Voorbeelden van huiselijk geweld zijn lichamelijk geweld, kindermishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing en bedreiging (stalking). De burgemeester kan een huisverbod geven als een persoon huiselijk geweld pleegt of als er een ernstige dreiging van huiselijk geweld is. Het huisverbod zorgt voor een afkoelingsperiode waarin hulpverlening gestart wordt. Het huisverbod houdt in dat:

  • de dader direct de woning moet verlaten;
  • geen contact mag hebben met de personen in het huis (zoals de partner en kinderen);
  • niet in het huis of in de buurt van het huis mag komen;
  • aan de burgemeester moet laten weten hoe en waar hij te bereiken is.

Houdt de dader zich niet aan het huisverbod? Dan kan hij of zij gevangenisstraf of een taakstraf krijgen. De burgemeester kan het huisverbod op elk moment stoppen. Redenen hiervoor kunnen zijn:

  • de dreiging voor het slachtoffer is verdwenen;
  • de pleger heeft een aanbod tot hulpverlening aanvaard.