Aangepast vervoermiddel

Maatregelen Coronavirus en reizen met de Regiotaxi

De uitbraak van het coronavirus heeft ook invloed op het vervoer met Regiotaxi Flevoland. Om de verdere verspreiding van het virus in Flevoland te voorkomen, volgt Regiotaxi Flevoland de richtlijnen van het RIVM. Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts mag u niet reizen met de Regiotaxi en hebben zij de onderstaande aanvullende preventiemaatregelen genomen om reizigers en chauffeurs zo goed mogelijk te beschermen.

Preventieve maatregelen:
  • Regiotaxi Flevoland vervoert alleen individuele reizigers, uitgezonderd maximaal 2 gezinsleden die samen reizen.
  • U kunt de Regiotaxi alleen telefonisch reserveren via 0900 – 222 88 77
  • Regiotaxi Flevoland zet rolstoelbussen in voor het zorgen van de 1,5 meter afstand.
  • Alle reizigers nemen achterin de bus plaats.
  • De chauffeur zal altijd de deur open en dicht doen voor de reiziger. De reiziger stapt op eigen gelegenheid in en uit, de chauffeur kan daarbij geen hulp bieden. Ook moet de reiziger zelf de gordel omdoen.
  • Betalen kan alleen met pin, contactloos of automatische incasso.
  • Alleen noodzakelijke ritten worden uitgevoerd, dit in lijn van het advies van de overheid.

Regiotaxi

De gemeente kan u helpen als u zich niet of onvoldoende lokaal kunt verplaatsen met een vervoermiddel. Bijvoorbeeld door een ziekte, een beperking of ouderdom. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. In bepaalde gevallen kunt u een aanvraag doen voor hulp om uzelf te kunnen verplaatsen. Deze hulp van de gemeente heet een vervoersvoorziening.

De gemeente werkt gekanteld. Een gekantelde manier van werken vraagt een nieuwe benadering van gemeenten én burgers. Meer tijd nemen voor het eerste gesprek met de burger bijvoorbeeld, en afstappen van de standaard voorzieningenlijst. In elk gesprek staan regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop.

  • U kunt op afspraak uw meldingsformulier inleveren bij de gemeente. De afspraak maakt u makkelijk en snel online. Anders kunt u ons ook bellen;
  • U voert een gesprek met de gids over uw situatie;
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Is een vervoersvoorziening voor u de beste oplossing? Dan zal uw melding als aanvraag worden behandeld.

De gemeente biedt een vervoersvoorziening op grond van de Wmo. Kunt u de benodigde voorziening vergoed krijgen op een andere manier dan uit de Wmo? Maak daar dan eerst gebruik van. Denk aan een vergoeding uit de zorgverzekering. De gemeente bepaalt samen met u welke voorziening voor u een oplossing is. Dat kan ook een oplossing buiten de Wmo zijn.

Als de Wmo u een voorziening aanbiedt, kan dat bijvoorbeeld toegang tot het collectief vervoer (de regiotaxi) zijn. Andere oplossingen kunnen zijn de scootmobielpool of een voorziening op maat. De gemeente kan u een vergoeding (persoonsgebonden budget) geven. In dat geval moet u zelf de voorziening aanschaffen. U kunt ook kiezen voor een voorziening in natura. Hiervoor heeft de gemeente een contract afgesloten met een leverancier van voorzieningen.

De gemeente vraagt u een eigen bijdrage als u een voorziening gaat gebruiken. Deze bijdrage hangt af van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en van de voorziening waar het om gaat.