Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. De minister van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af.

Een organisatie of uw werkgever kan online een Verklaring Omtrent Gedrag aanvragen. U hoeft dan niet naar de gemeente te komen om de aanvraag in te dienen.
Regelt de organisatie of werkgever het aanvragen van een VOG niet? Dan kunt u een afspraak maken om hiervoor bij ons langs te komen. Een afspraak kan je makkelijk en snel online maken.

Binnen enkele weken ontvangt u de VOG per post op uw woonadres.

Vragen over uw VOG aanvraag kunt u stellen aan de Dienst Justis.

Er zijn twee verschillende type VOG:

 • VOG persoonlijke aanvraag:
  Schriftelijke verklaring waarin u bent gescreend op een profiel passend bij het werk/ de taak die u wilt uitvoeren.
 • VOG Rechtspersoon (RP):
  Schriftelijke verklaring dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd die een risico vormen voor het werk/ de taak die u wilt uitvoeren.

De veel voorkomende doelen waarom u een VOG nodig zou kunnen hebben:

Wij sturen uw aanvraag door naar Dienst Justis.

 • VOG Natuurlijke personen: binnen vier weken na ontvangst van uw aanvraag;
 • VOG Rechtspersonen: binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag;
 • VOG Kinderopvang: binnen vier weken na ontvangst van uw aanvraag.

Een VOG kost € 41,35

Dat kan als u deze persoon machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG dan namens u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin ook aan op welk postadres u de VOG wilt ontvangen);
 • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort);
 • een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd;
 • een bedrag van € 41,35.

Mocht u aan de balie in het gemeentehuis komen, dan neemt u het volgende mee:
•  Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart;
•  Een pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag;
•  Het ingevulde aanvraagformulier VOG NP, VOG RP of VOG Kinderopvang.

Indien u de VOG niet via Dienst Justis kunt aanvragen kunt u een afspraak maken.