Verklaring (bewijs) van in leven zijn

Met een verklaring (bewijs) van in leven zijn kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Verzekering en pensioenfondsen vragen vaak om deze verklaring (bewijs) als u in aanmerking komt voor een uitkering. U kunt makkelijk en snel online een afspraak maken

Let op: in het formulier ziet u ‘Aanvragen uittreksel BRP’. Dit is wel het juiste formulier

  • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart;
  • Uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag.

U ontvangt het document maximaal 5 werkdagen later thuis.

Een verklaring (bewijs) van in leven zijn kost € 9,90.

U kunt een ander machtigen om een bewijs van in leven zijn voor u aan te vragen en af te halen. Wanneer u iemand anders machtigt, schrijft u een brief waarin staat: 

  • Waarom u het uittreksel nodig heeft;
  • De naam van de gemachtigde;
  • Uw handtekening op de brief;
  • De handtekening van de gemachtigde op de brief.

De gemachtigde neemt de brief mee naar de afspraak samen met: 

  • Een kopie van uw geldig identiteitsbewijs;
  • Het identiteitsbewijs van de gemachtigde;
  • Contant geld of pinpas.