Inburgeren

Voor statushouders gelden afspraken over inburgeren. De afspraken staan in de Wet inburgering.

Statushouders zijn vluchtelingen aan wie asiel is verleend in Nederland. Zij krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar. De gemeente Dronten wil dat statushouders zo snel mogelijk inburgeren en meedoen in onze samenleving. Inburgeren betekent dat u de Nederlandse taal en cultuur leert. U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald.

Dan krijgt u een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren.

De gemeente helpt u met uw inburgering. Hiervoor kunt u contact opnemen met de consulenten van de gemeente.

 

Bent u na 1 oktober 2017 begonnen met inburgeren? Dan is het traject voor de participatieverklaring een verplicht onderdeel van uw inburgering. DUO geeft uw gegevens aan de gemeente door. U ontvangt van de gemeente een uitnodiging voor de cursus.

Meer informatie over inburgeren vindt u op inburgeren.nl. Op zoekinburgerschool.nl vindt u informatie in het Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrinya.