Nederlander worden

Als niet-Nederlander kunt u op 2 verschillende manieren Nederlander worden:

 1. Nederlander worden door optie
 2. Nederlander worden door naturalisatie

Wilt u Nederlander worden en woont u in Dronten? Neem telefonisch contact op met 14 0321. De medewerker maakt een afspraak met u en bespreekt met u welke documenten u mee moet nemen naar de afspraak.

Onderwerp Bedrag
Naturalisatie: enkelvoudig € 925,-
Naturalisatie: gemeenschappelijk € 1.181,-
Naturalisatie: staatloze/vergunninghouder asiel € 688,-
Naturalisatie: Naturalisatie: staatloze/vergunninghouder asiel gemeenschappelijk € 945,-
Naturalisatie: minderjarige € 137,-
Optie: enkelvoudig € 196,-
Optie: gemeenschappelijk € 335,-
Optie: minderjarige € 22,-

Vanwege de coronacrisis gaat de ceremonie niet door. De verklaring van verbondenheid wordt nu schriftelijk afgelegd. 

Verklaring van verbondenheid
De verklaring van verbondenheid wordt schriftelijk afgelegd. U krijgt dit formulier thuis gestuurd met het verzoek deze in te vullen en na ondertekening terug te sturen.

Nederlandse nationaliteit
Nadat de gemeente de ingevulde en getekende verklaring van verbondenheid van u heeft ontvangen, wordt het naturalisatiebesluit of de optiebevestiging per aangetekende brief naar u gestuurd. Pas dan bent u Nederlander.

Bijzondere omstandigheden
Vanwege de omstandigheden kan de verwerking van uw Nederlandse nationaliteit in de Basisregistratie personen (BRP) enige tijd duren. Aan u het verzoek om niet langs te komen. Deze bijzondere procedure geldt alleen zolang de landelijke beperkende maatregelen vanwege het coronavirus duren.

De makkelijkste en snelste manier om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen is de optieprocedure. De procedure duurt ongeveer drie maanden. 

De optieprocedure bestaat uit de volgende stappen:

 • U gaat naar de gemeente. Bij de gemeente kunt u een verklaring afleggen dat u Nederlander wilt worden door optie;
 • U betaalt de kosten meteen of binnen 6 weken nadat u de verklaring hebt afgelegd;
 • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de verklaring van verbondenheid wilt afleggen. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen;
 • U krijgt van de gemeente bericht of u Nederlander wordt;

Als niet-Nederlander kunt u op verschillende manieren Nederlander worden. Nederlander worden door optie is hiervan de eenvoudigste. Kunt geen Nederlander worden door optie? Bekijk op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of u aan de voorwaarden voor naturalisatie voldoet. U kunt dan een aanvraag voor naturalisatie indienen.

Hoe werkt dit?

 • u gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in;
 • u kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen;
 • u betaalt de kosten meteen of binnen 6 weken nadat u de aanvraag hebt ingediend;
 • u vult een formulier in waarin u zegt dat u de ‘verklaring van verbondenheid’ wilt afleggen. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen;
 • u krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt;

 

Nederlandse nationaliteit
Heeft u een andere nationaliteit, maar woont u al een tijd in Nederland? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen. Met de Nederlandse nationaliteit kunt u onbeperkt in Nederland verblijven en heeft u dezelfde rechten en plichten als iedere Nederlander.


Hoe vraag ik een bewijs van Nederlanderschap aan?
Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben:

 • als u naar het buitenland verhuist;
 • als u gaat trouwen;
 • als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur;

Ook kan het bewijs handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

Online aanvragen
Via deze pagina kunt het bewijs van Nederlanderschap aanvragen. (NOG DE LINK AANKOPPELEN)
U heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig en u de mogelijkheid tot internetbankieren.

Wat heb ik nodig voor het afhalen?

 • U heeft een afspraak nodig;
 • een geldig identiteitsbewijs;

Iemand anders machtigen?
Maak een brief met de volgende informatie:

 • waarom u het bewijs van Nederlanderschap nodig hebt;
 • wie de gemachtigde is (deze persoon moet meerderjarig zijn);
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde;

De gemachtigde neemt deze brief mee naar de gemeente sámen met:

 • U heeft een afspraak nodig;
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde;

Schriftelijk aanvragen

 • uw aanvraag met daarop uw handtekening;
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;

Levertijd
Wij sturen het document binnen 5 werkdagen per post naar u toe.

Kosten
€ 9,90 

Zie ook