Nederlander worden

Wilt u Nederlander worden en woont u in Dronten? Neem dan telefonisch contact op met 14 0321. Een medewerker maakt een afspraak met u en bespreekt met u welke documenten u mee moet nemen naar de afspraak.

Er zijn twee manieren om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen, namelijk optie en naturalisatie. Voor optie en naturalisatie gelden verschillende voorwaarden.

De makkelijkste en snelste manier om de Nederlandse nationaliteit te krijgen is de optieprocedure. Optie is vaak alleen mogelijk voor mensen die al heel lang in Nederland wonen of voor mensen die Nederlander zijn geweest. U bent niet verplicht in te burgeren.  Soms moet u afstand doen van de nationaliteit die u nu heeft. U moet voldoen aan het openbare-ordebeleid van de IND.

Bekijk de voorwaarden voor optie op de website van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND).

Termijn
De procedure duurt ongeveer drie maanden. De gemeente kan de termijn om te beslissen verlengen. Hierover krijgt u een dan brief.

Procedure
De optieprocedure bestaat uit de volgende stappen:

  • De gemeente bekijkt samen met u of u aan de voorwaarden van optie voldoet en helpt u bij het indienen van de aanvraag. Dit gebeurt op afspraak. De burgemeester beslist uiteindelijk over uw optieverzoek;
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, neemt de gemeente contact met u op.

Daarna ontvangt u van de gemeente een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid bij de burgemeester af. Kinderen jonger dan zestien jaar hoeven dit niet te doen. De gemeente organiseert meerdere ceremonies per jaar. De gemeente probeert u zo snel mogelijk uit te nodigen wanneer uw aanvraag is goedgekeurd.
Ontvangt u een afwijzing? Dan staat er in de brief wat u moet doen en wat uw rechten zijn;

  • De gemeente voegt na de ceremonie de Nederlandse nationaliteit toe aan uw gegevens. Vanaf één week na de ceremonie kunt u een Nederlands paspoort en/of identiteitskaart aanvragen. Hiervoor moet u een afspraak maken. Meer informatie vindt u hier.

Komt u (nog) niet voor optie in aanmerking? Dan is naturalisatie misschien wel mogelijk.

Naturalisatie betekent dat u aan de koning vraagt of u bij koninklijk besluit Nederlander mag worden. De IND (Immigratie- en naturalisatiedienst) behandelt namens de koning uw aanvraag. We kijken eerst of u in aanmerking komt voor optie. Is optie bij u nog niet mogelijk, dan kan u misschien een naturalisatieverzoek doen. Als u aan de voorwaarden voor naturalisatie voldoet kunt u een aanvraag indienen. Iedereen die wil naturaliseren, moet voldoen aan de inburgeringseis. Dat kan door een inburgeringsdiploma te halen, door vrijstelling of door ontheffing. Soms moet u afstand doen van de nationaliteit die u nu heeft. Daarnaast kijkt de IND of u voldoet aan het openbare-ordebeleid.

Bekijk de voorwaarden voor naturalisatie op de website van de IND.

Termijn
In totaal duurt deze aanvraag (maximaal) een jaar. Dat is vanaf het moment van aanvraag tot en met de beslissing van de IND. De IND kan deze termijn wel verlengen. U krijgt dan een brief van de IND.

Procedure
De naturalisatieprocedure bestaat uit de volgende stappen:

  • De gemeente bekijkt samen met u of u aan de voorwaarden van naturalisatie voldoet en helpt u bij het indienen van de aanvraag. Dit gebeurt op afspraak. De gemeente schrijft vervolgens een advies voor de IND en stuurt uw aanvraag op;
  • De IND bepaalt namens de koning of u Nederlander wordt. U wordt Nederlander bij koninklijk besluit.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u eerst een brief van de IND.
    In die brief staat dat er een koninklijk besluit voor u wordt klaargemaakt en dat de gemeente u gaat uitnodigen.

Ontvangt u een afwijzing? Dan staat er in de brief van de IND wat u moet doen en wat uw rechten zijn.

  • Binnen enkele maanden na de beslissing van de IND ontvangt u van de gemeente een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie. Tijdens de ceremonie legt u de verklaring van verbondenheid bij de burgemeester af. Kinderen jonger dan zestien jaar hoeven dit niet te doen. De gemeente organiseert meerdere ceremonies per jaar. De gemeente probeert u zo snel mogelijk uit te nodigen wanneer uw aanvraag is goedgekeurd;
  • De gemeente voegt na de ceremonie de Nederlandse nationaliteit toe aan uw gegevens. Vanaf één week na de ceremonie kunt u een Nederlands paspoort en/of identiteitskaart aanvragen. Hiervoor moet u een afspraak maken. Meer informatie vindt u hier.

Als u de Nederlandse nationaliteit gaat aanvragen, moet u bij het indienen van de aanvraag gelijk de kosten betalen. Hier vindt u wat de kosten zijn:

Soort Kosten naturalisatie Kosten naturalisatie staatloos/
verblijfsvergunning asiel
Kosten optie
1 persoon

 

€ 970,- € 722,- € 206,-
Partners (een stel) € 1238,- € 991,- € 351,-
Elk mee-naturaliserend kind tot 18 jaar € 143,- € 143,- € 23,-

Hieronder vindt u meer informatie over het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit.

Folder: Hoe kunt u Nederlander worden
Folder: U wordt Nederlander: wat mag/moet u doen
Folder: Inburgeringsexamen, voorwaarden voor naturalisatie
Folder: Verklaring van verbondenheid

Voor meer informatie over inburgering klikt u hier.

Zie ook