Erkenning van een kind en naamskeuze

Erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap van een kind op zich neemt als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. De erkenning van een kind mag u in elke gemeente in Nederland doen. In Dronten kunt hiervoor makkelijk en snel een afspraak maken.

U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen:

 • vóór de geboorte;
 • bij de geboorteaangifte;
 • na de geboorteaangifte.

Let op:
Wij raden u aan om het kind al voor de geboorte te erkennen, omdat de erkenner dan direct op de geboorteakte wordt vermeld.

Formulieren

Erkenning betekent dat u verplicht bent uw kind te onderhouden. U hebt ook recht op omgang met uw kind na een scheiding. Uw kind heeft recht op een wettelijk erfdeel.

U kunt uw kind erkennen als u een man bent van zestien jaar of ouder. Ook als u duomoeder bent, kunt u uw kind erkennen. Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • het kind heeft nog geen juridische vader;
 • heeft een kind al twee ouders? Dan kan het nooit door een ander worden erkend;
 • staat u onder curatele? U hebt toestemming nodig van de rechter;
 • mag u door bloedverwantschap niet met de moeder trouwen? Dan kunt u het kind niet erkennen;
 • bent u de biologische vader? Dan kunt u de erkenning later niet ongedaan maken.

Voor het erkennen van een (ongeboren) kind heeft u een afspraak nodig. Maak de afspraak hier (ouders Nederlands) of hier (ouders niet Nederlands).

Gaat de moeder mee naar de gemeente? Neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • geldig identiteitsbewijs van de moeder.

Gaat de moeder niet mee naar de gemeente (alleen mogelijk als het niet om het eerste kind gaat)? Neem dan het volgende mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • schriftelijke toestemming van de moeder;
 • handtekening van de moeder op de schriftelijke toestemming;
 • geldig identiteitsbewijs moeder.

Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook het volgende mee:

 • een buitenlands bewijs dat u niet getrouwd bent.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in twee situaties:

 • huwelijk met de moeder;
 • geregistreerd partnerschap met de moeder.

Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Doet u dit niet? Dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen.

Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag heeft, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren.

Bij de erkenning van uw eerste kind bepaalt u de achternaam van uw kind. Dit is de achternaam van de moeder of van de vader. Heeft u de achternaam van uw eerste kind vastgesteld, dan krijgt elk volgend kind ook deze achternaam. Situaties die veel voorkomen:

 • u bent getrouwd: uw kind krijgt de achternaam van de vader, tenzij u kiest voor de achternaam van de moeder. Kiest u voor de achternaam van de moeder, dan geeft u dit aan bij de geboorteaangifte;
 • u bent ongehuwd: uw kind krijgt de achternaam van de moeder;
 • u bent ongehuwd en de vader heeft het kind erkend: uw kind krijgt de achternaam waar u bij de erkenning voor gekozen heeft.

Als moeder kunt u ontkennen dat uw overleden echtgenoot de vader van uw kind is. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de gemeente. Dit kunt u doen tot één jaar na de geboorte van het kind. Daarbij moeten deze twee punten van toepassing zijn:

 • uw echtgenoot is overleden binnen 306 dagen vóór de geboorte van het kind;
 • u leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot óf u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed.

Ook in andere situaties kunt u soms het vaderschap ontkennen. U moet dan een verzoek indienen bij de rechtbank.

Let op! Was u al hertrouwd toen uw kind geboren werd? Dan wordt uw nieuwe echtgenoot door de verklaring wettelijk de vader van het kind.

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • geboorteakte kind;
 • overlijdensakte vader.

Wat zijn de kosten?

Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.