Grondstoffenbeleidsplan

Via de link vindt u het huidige grondstoffenbeleidsplan 2021-2025. Hierin staan de plannen voor de komende periode op het gebied van afval, afvalverwerking en duurzaam afvalbeheer.