Actueel

RSS

Brand aan De Hunze (Dronten)

Vannacht heeft er een brand gewoed aan De Hunze, op het industrieterrein Business Zone Delta in Dronten. De rook trekt over het centrum van Dronten. Heeft u hier last van? Houd dan ramen en deuren gesloten.

Uitgifte kunstwerken gemeentehuis

Gemeente Dronten bezit een gevarieerde verzameling kunstwerken. Na renovatie van het gemeentehuis is er maar zeer beperkt ruimte om kunst terug te plaatsen en daardoor is een groot deel van de collectie nog opgeslagen in het depot. Om deze werken een tweede leven te geven, is besloten de collectie aan te scherpen en stukken die niet langer kunnen worden getoond, te herbestemmen.

Vrije inloop voor eerste prik in alle vaccinatielocaties in Flevoland

Inwoners van Flevoland kunnen met ingang van komende woensdag, 4 augustus, hun eerste COVID-vaccinatie halen, zonder dat zij daarvoor een afspraak hebben gemaakt.

Spijkstrand tussen 23.00 en 07.00 uur niet meer toegankelijk voor publiek

Vanaf heden is het niet meer toegestaan om op het Spijkstrand aanwezig te zijn in de periode van 23.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s morgens.

Coronascan brengt economische effecten Dronten in beeld

De gemeente Dronten heeft de impact van de corona-pandemie op de Drontense economie laten onderzoeken. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de economische gevolgen van corona voor prominente sectoren in Dronten zoals agrofood, vrijetijdseconomie, retail, industrie en logistiek.

Dorpsvisie Swifterbant naar gemeenteraad

Op 16 september wordt de dorpsvisie Swifterbant aangeboden aan de gemeenteraad van Dronten.

Steeds meer educatieboeren in Flevoland

De provincie Flevoland heeft er weer nieuwe educatieboeren bij. Zestien boeren namen op 2 juli officieel hun trainingscertificaat in ontvangst. Dit zet de teller op 30 getrainde educatieboeren.

Dronten aan de slag met MKB vriendelijkheid

Ondernemers in de gemeente Dronten zien de gemeente als proactief, hulpvaardig, bereikbaar en ondernemend. Dat blijkt uit het landelijk MKB-onderzoek naar de MKB-vriendelijkheid onder gemeenten.

Nieuwe recreatie- en fietsroutekaart Dronten

Met het op de kaart zetten van de nieuwe entree over de Reevesluis en de fietsverbinding langs de Spijkvijver is de recreatie- en fietsroutekaart van Dronten weer up-to-date.

Belemmeringenwet Privaatrecht

De burgemeester van de gemeente Dronten maakt bekend dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2, tweede lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 30 juni 2021, RWS-2021/21953, ten behoeve van de aanleg en instandhouding van twee windturbines, met bijkomende werken, in de gemeente Dronten door SwifterwinT op Land B.V., met ingang donderdag 29 juli 2021 voor een periode van veertien dagen tijdens openingstijden ter inzage ligt op het gemeentehuis van Dronten, De Rede 1, 8251 ER Dronten.