Terug naar het overzicht

Uitkomsten onderzoek effecten corona 2022

In 2022 hebben we de inwoners van onze gemeente gevraagd naar de beleving van de maatschappelijke effecten van corona in 2022 in Dronten. Dit hebben we gedaan via 2 twee digitale enquêtes op www.dronten.ikpraatmee.nl: één voor jongeren onder de 18 en één voor 18+ers. Inmiddels zijn de uitkomsten van de enquêtes, samen met de input vanuit professionals in Dronten en beschikbare lokale data, geanalyseerd. Deze analyse hebben we aangevuld met vervolgadviezen en is nu klaar.

Het college heeft de uitkomsten en de analyse vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief met het rapport als bijlage. Via onderstaande link kunt u de analyse met vervolgadviezen en de bijbehorende raadsinformatiebrief lezen.