Terug naar het overzicht

Thank a Farmer Day: ‘Agrofood Dronten volop in beweging’

Vandaag, dinsdag 12 oktober is het internationale ‘Thank a Farmer Day’. Dé dag in het jaar om aandacht te vragen voor onze voedselproducenten. Een moment om even stil te staan bij het feit dat wij dagelijks over voldoende, gezond en veilig voedsel beschikken.

Gemeente Dronten ondersteunt de activiteiten van de vereniging Flevofood welke zijn gericht op het versterken van de Flevolandse voedselketen. Door kennisdelen, kennisontwikkeling en samenwerken wordt de afzet van lokale en regionale Flevolandse producten gestimuleerd en dat biedt kansen voor de agrarische ondernemers in Dronten.

Voorzitter Bauke van der Veen spreekt namens Vereniging Flevofood zijn waardering uit voor de grote betrokkenheid van de gemeente. ‘Zo kunnen we deze Thank a farmer day, een paar passievolle boeren in Dronten nog een keer extra in het zonnetje zetten.’

Tijdens de Dutch Food Week bezocht wethouder agrofood Irene Korting enkele agrarische ondernemers. Door vereniging Flevofood werd een tour georganiseerd langs inspirerende voedselproducerende bedrijven in Dronten. Wethouder Korting: ‘De agrofood in onze gemeente is volop in beweging. Een diversiteit van bedrijven en partijen is hierin actief. Niet alleen de huidige keten, maar ook nieuwe partijen haken aan met innovaties op het terrein van ICT, energieproductie, burgerparticipatie en gezondheidszorg. Voor de (inter)nationale agro en food sector is gemeente Dronten een daadkrachtige en kansrijke regio vanwege de dynamiek die de omgeving uitstraalt. Ondernemers, onderwijs en onderzoek werken goed samen aan innovaties en stimuleren elkaar daarin. Deze bedrijfsbezoeken aan agrarische ondernemers zijn een prachtig initiatief voor onze gemeente, waar de agrofood één van de belangrijkste economische sectoren is.’


De komende maanden wordt het Uitvoeringsprogramma Agrofoodbusiness Dronten afgerond. Hierbij worden het toekomstbeeld en de ambities gepresenteerd waar de komende vijf jaar prioriteit aan gegeven wordt. Dit uitvoeringsprogramma is tot stand gekomen door gesprekken met vertegenwoordigers uit het onderwijs, onderzoek, ondernemers, betrokken overheden en gemeente Dronten.