Terug naar het overzicht

Swifterbant: Groen licht voor bouw MFC en appartementen!

Oost Flevoland Woondiensten (OFW) en de gemeente Dronten zijn verheugd dat er overeenstemming is met aannemer Jorritsma Bouw. Het MFC en de 30 appartementen voor 55-plussers, waarvan 8 zorgappartementen voor Coloriet, gaan er komen! Hiermee wordt invulling gegeven aan een lang gekoesterde wens van vele inwoners en organisaties in Swifterbant.

Na de aanbesteding in de zomer van dit jaar, bleek dat het budget niet toereikend was om te kunnen gunnen. De oorzaak lag vooral in de enorme prijsstijgingen in de bouwsector. De afgelopen maanden is intensief gewerkt aan het in overeenstemming brengen van de aanneemsom en het beschikbare budget. Samen met Jorritsma Bouw is gezocht naar alternatieven om de bouwkosten te verlagen. Hierin zijn gezamenlijk keuzes gemaakt, maar de ambities op duurzaamheid en de uiterlijke verschijning van het gebouw blijven overeind. Het is een heel duurzaam gebouw gebleven, met een circulaire gevel en bijzondere tegelafwerking. Door OFW en de gemeente is extra budget vrijgemaakt om dit mogelijk te maken. “Het is voor Swifterbant een heel belangrijk project, waar het dorp en de geïnteresseerde woningzoekenden al heel lang op zitten te wachten. We zijn dan ook blij dat het is gelukt en we verdere stappen kunnen zetten richting een prachtig gebouw en mooie appartementen.”, aldus Noek Pouw, directeur bestuurder OFW.

Planning

Begin volgend jaar wordt de overeenkomst met Jorritsma Bouw getekend. Dan wordt ook de uitvoeringsplanning bekend. De gemeente wil in het voorjaar een inloopdag/avond organiseren met de partijen die deel gaan uitmaken van het MFC. Door COVID-19 en de financiële onzekerheid rond de bouwkosten, is dit in het afgelopen najaar helaas niet gelukt. “We kijken samen vol vertrouwen uit naar de komende periode waarin we met alle betrokkenen, organisaties en inwoners van Swifterbant van het MFC een gebouw van en voor de samenleving gaan maken!”, aldus wethouder Peter van Bergen.