Terug naar het overzicht

Stemmen voor het Europese Parlement op 6 juni 2024

Op 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. U mag alleen stemmen als u de Nederlandse nationaliteit heeft. Of de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie (EU).

Andere nationaliteit?

U mag zelf bepalen in welk EU-land u gaat stemmen. In Nederland of in het EU-land van uw nationaliteit.
Als u wilt stemmen in het EU-land waar u vandaan komt, hoeft u dit niet door te geven aan de Nederlandse overheid. Kijk op de website van het Europees Parlement https://elections.europa.eu/nl/how-to-vote/  hoe u kunt stemmen in uw land. Gaat u in Nederland stemmen? Dan kiest u voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Eenmalig registreren

U bent EU-burger, woont u in Nederland, maar heeft u niet de Nederlandse nationaliteit?
Als u in Nederland wilt stemmen moet u dit vooraf aangeven bij de woongemeente met een speciaal aanvraagformulier. Met dit Y32 formulier registreert u zich eenmalig bij uw gemeente.

Met het Y-32 formulier verklaart u dat u niet ook in een ander land stemt. Anders zou u twee keer kunnen stemmen voor het Europees Parlement. Dat mag niet. Ook verklaart u met dit formulier dat u niet van het kiesrecht bent uitgesloten.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en woont u in Nederland? Dan is een formulier niet nodig om te mogen stemmen.

Voor 23 april inleveren

Het Y32 aanvraagformulier en een meertalige invulinstructie vindt u op onze website. U kunt het formulier ook kosteloos afhalen bij de receptie van het gemeentehuis. Stuur het ingevulde formulier naar de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente moet het formulier uiterlijk op 23 april 2024 hebben ontvangen. Vergeet het formulier niet te ondertekenen. Stuur een kopie van uw geldige paspoort of identiteitsbewijs mee.

Stuur het Y32 formulier naar burgerzaken@dronten.nl of naar Gemeente Dronten, Burgerzaken, Postbus 100 8250AC Dronten.

Het is ook mogelijk om het formulier af te geven bij het gemeentehuis.