Terug naar het overzicht

Partijen ondertekenen manifest verbetering huisvesting arbeidsmigranten

Op woensdag 30 juni 2021 ondertekenen twaalf partijen een manifest waarin afspraken zijn vastgelegd om de woon- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten in de gemeente Dronten te verbeteren en garanderen. De ondertekening markeert dat partijen gezamenlijk aan de slag gaan met deze verbetering. Naast gemeente Dronten en vakbond FNV is het manifest ondertekend door werkgevers, huisvesters en uitzendbureaus.

Aanleiding

Aanleiding voor het manifest waren signalen in de zomer van 2020 dat er zaken verbeterd konden worden rondom woon- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten in Dronten. In juni 2020 heeft de gemeenteraad met het aannemen van twee moties opgeroepen om aan de hand van de aanbevelingen van de commissie Roemer proactief te handelen en met partijen in gesprek te gaan.

Beloften en afspraken

Om te komen tot een gedragen manifest heeft de gemeente in de afgelopen maanden het voortouw genomen en is in gesprek gegaan met provincie, rijk, huisvesters, uitzendbureaus, enkele grote werkgevers, vakbond FNV en ketenpartners. Naast tien beloften worden negen afspraken vastgelegd in het manifest. Met deze afspraken sluiten we aan bij de aanbevelingen van de commissie Roemer.

Goede basis voor samenwerking

Wethouder van Bergen: “We zijn blij dat we door middel van het manifest met elkaar goede afspraken maken over het verbeteren en garanderen van de woon- en leefomstandigheden in Dronten. Door ondertekening van het manifest onderschrijven partijen dat zij verantwoordelijkheid nemen en actief hier aan bijdragen. Het betreft een eerste stap van een samenwerking die we met elkaar aangaan. De afspraken in het manifest vormen een goede basis voor deze samenwerking.”