Terug naar het overzicht

Onderzoek waterkwaliteit De Munten en De Gilden

De waterkwaliteit en de biodiversiteit in de wijken De Gilden en een deel van De Munten is de laatste jaren matig. Dit heeft tot gevolg dat daar algenbloei voorkomt. Het water is eigendom van gemeente Dronten. Waterschap Zuiderzeeland beheert en onderhoudt het water en monitort de waterkwaliteit. Samen met Hengelsportvereniging Lelystad Dronten onderzoeken zij de oorzaak van de algenbloei. 

Een slechte waterkwaliteit kan het gevolg zijn van een niet evenwichtige visstand. Vorig jaar bleek uit het eerste onderzoek dat er voldoende vissen en ook verschillende soorten vis in de wateren zwemmen. Verder is gekeken naar de hoeveelheid meststoffen. Deze is op orde.

Opvallend was de bijvangst van Amerikaanse rivierkreeften. Dit is een invasieve exoot die van nature niet in Nederland voorkomt. In heel Flevoland zwemmen Amerikaanse rivierkreeften, maar door een sterk watersysteem veroorzaken ze geen overlast. Slechts op enkele plekken leiden de kreeften tot problemen. Ze scharrelen over de bodem en eten onderwaterplanten en dierlijk voedsel zoals eitjes en larven van amfibieën op. Dit is slecht voor het waterecosysteem. Daarnaast maken ze met hun gegraaf de waterkanten kapot.

Om te kijken of en welke samenhang er is tussen de Amerikaanse Rivierkreeft en de waterkwaliteit is eind september met een vervolgonderzoek gestart. Dit onderzoek duurt drie jaar. Ecologisch adviesbureau Waardenburg brengt de populatie Amerikaanse Rivierkreeften in beeld. Een beroepsvisser vangt de kreeften af via kooien. Een deel wordt weer teruggezet en in de gaten gehouden. Zo wordt bekeken of de biodiversiteit in het water verbetert.

Kaart onderzoek