Terug naar het overzicht

Onderzoek landbouwverkeer en fietsers in Flevoland

In de buitengebieden van Flevoland delen landbouwverkeer en fietsers vaak de weg. De provincie Flevoland wil graag weten hoe dit door de weggebruikers ervaren wordt. Wilt u uw reactie hier met ons delen? U kunt tot 31 oktober 2022 uw reactie of tips met ons delen.

Aanleiding voor het onderzoek is een gesprek met LTO Noord, Cumela, Fietsersbond en Provincie Flevoland waarin gesproken is over de verkeersveiligheid op de buitenwegen. Afgesproken is om gezamenlijk te onderzoeken of een campagne kan bijdragen aan het wederzijdse begrip tussen landbouwverkeer en fietsers. De resultaten van deze enquête zullen hiervoor worden gebruikt.

Het belevingsonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau KiekendiefPerspectief. Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek eind december 2022 bekend. Meer informatie vindt u op deze website. Hier kan ook de enquête ingevuld worden.