Terug naar het overzicht

Gemeente Dronten samen met partners aan de slag met tekort zorgpersoneel

De gemeente Dronten heeft samen met meer dan 30 organisaties in Flevoland de Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Flevoland 2021 – 2025 ondertekend. Deze actie agenda voor het aanpakken van het tekort op de arbeidsmarkt in de zorg en welzijnssector is belangrijk voor onze toekomstige gezondheidszorg.

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de actie agenda en het uitvoeringsplan dat verder gaat dan de focus op instroom en het behoud van medewerkers. Het tekort vraagt om het anders organiseren van de zorg. Daarbij is de vraag hoe kunnen we meer doen met minder mensen. Dat vraagt de komende jaren om intensieve samenwerking. Samen nadenken over de kansen om het werk in de zorg aantrekkelijk te maken. Dat gaat over goede opleidingsmogelijkheden, het aantrekken en behouden van zorgprofessionals en de inzet van e-health.  

Wethouder Korting: ‘We staan voor een grote opgave met elkaar voor onze gezondheidszorg. Ook voor de gemeente Dronten is het belangrijk dat we ons blijven inzetten dat de Flevolandse zorg- en welzijnssector betaalbaar en toegankelijk blijft voor iedere inwoner. Het arbeidsmarkttekort evenals de vergrijzing stijgt in onze regio sterker dan in de rest van Nederland. Juist daarom geven we met elkaar uitvoering aan deze actie-agenda omdat anders in 2030 het tekort aan zorg- en welzijnspersoneel in onze regio enorm toeneemt. De verwachting is dat er in 2030 300 vacatures zijn voor 100 werkzoekenden.’