Terug naar het overzicht

Gemeente Dronten en bewindvoerders bekrachtigen goede samenwerking met overeenkomst

Hulp aan inwoners met geldzorgen is voortaan handiger, sneller en duidelijker geregeld. Gemeente Dronten heeft samen met bewindvoerders van kantoren waarmee zij al contact hebben een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Op 23 mei is deze overeenkomst door elf bewindvoerderskantoren ondertekend. Andere kantoren kunnen zich ook aansluiten.

Geldzorgen

Soms maken inwoners een periode in hun leven mee waarin zij niet meer goed voor hun eigen geldzaken kunnen zorgen. Zij hebben bijvoorbeeld schulden ontstaan door werkloosheid, ziekte of echtscheiding.

Hulp van bewindvoerder

Voor inwoners met geldzorgen kan een rechter een bewindvoerder aanstellen die deze inwoners helpt om alle geldzaken weer op orde te krijgen. De bewindvoerder kan grotere problemen voorkomen en deze inwoners weer helpen om zelfstandig verder te gaan. Zij ondersteunen bijvoorbeeld door hulp bij belastingaangifte, het vinden van een oplossing bij schulden of het verhogen van inkomen, bijvoorbeeld door te kijken of er recht is op toeslagen of kwijtscheldingen. 

Bijzondere bijstand van gemeente

Bewindvoerders worden betaald door hun cliënten. Gemeente Dronten kan bijzondere bijstand verlenen aan inwoners die een aanvraag indienen voor bewindvoering. Op deze manier worden mensen met een laag inkomen geholpen om hun geldzaken op orde te krijgen en te houden.

Samenwerking en afspraken

In de samenwerkingsovereenkomst zijn goede werkafspraken  gemaakt over de samenwerking tussen gemeente en bewindvoerders. Klik hier om naar de pagina over bewindvoering te gaan.

Verder is de werkwijze voor de aanvraag voor bijzondere bijstand verbeterd. Dit vereenvoudigt de afhandeling en communicatie waardoor inwoners hun geldzorgen sneller kunnen aanpakken.

 
Van links naar rechts. Aan tafel: Peter Duvekot (gemeente Dronten) en Marcel Sijtsma (Zeker Financiële zorgverlening). Staand: Hans Meinderts (inkomensconsulent gemeente Dronten), Marianne Mol (consulent bijzondere regelingen gemeente Dronten), Sabine de Bruijn (beleidsadviseur armoede en schulden), Puck Hoiting (Beschermingsbewind Centraal Nederland B.V.) Achter hen: Mireille Ballering (Focus & Control Beschermingsbewind), Einte Douma (Mijn Geldcoach), Cora van Driel (Licht Twee Bewindvoering), Mirthe Schrooten (Licht Twee Bewindvoering). Achter hen. Ronald Medema (Medema Bewindvoeringen), Jetty van Veen (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), Mariëlle Altena (teammanager gemeente Dronten), Yvonne Halsema (beleidsmedewerker armoede en schulden)