Terug naar het overzicht

Dorpsvisie Swifterbant naar gemeenteraad

Op 16 september wordt de dorpsvisie Swifterbant aangeboden aan de gemeenteraad van Dronten. Deze dorpsvisie is  opgesteld door en voor inwoners van Swifterbant, onder leiding van de kerngroep Ons Swifterbant. De in juni afgeronde routekaart voor de toekomst van Swifterbant, biedt inzicht in karakter, cultuur en toekomstperspectief voor de bewoners van Swifterbant voor de komende tien jaar.

De Kerngroep Ons Swifterbant (een team vanuit Dorpsbelangen Swifterbant) heeft de visie met inbreng van vele inwoners tot stand gebracht. In een participatietraject hebben honderden mensen via een enquête, telefonische spreekuren, vijf themamarkten en een toekomstplein-bijeenkomst actief meegedacht en deelgenomen. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat de inwoners, als eerste dorpskern in de gemeente Dronten, een dorpsvisie konden ontwikkelen. De visie is een belangrijke checklist voor alle toekomstige ontwikkelingen die belangrijk zijn voor Swifterbant.

De resultaten van het participatietraject zijn hier beschikbaar en te downloaden.