Terug naar het overzicht

Aankondiging gemeente- en waterschapsbelastingen

Op 14 en 15 februari krijgen huishoudens in de gemeente Dronten het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelasting. Hierin vindt u uw jaarlijkse belastingberekening en de WOZ-waarde. Het aanslagbiljet wordt verstuurd door GBLT met de datum 24 februari 2023.

Waarom krijgt u een belastingaanslag gemeente- en waterschapsbelastingen?

Elk jaar krijgt ieder huishouden in Nederland belastingaanslagen voor de gemeente- en waterschapsbelastingen. Wij gebruiken de gemeentebelastingen om onze taken uit te voeren. Denk aan het verwerken van afval, het bouwen van wegen en het helpen van mensen met een laag inkomen. Met de inkomsten van de waterschapsbelastingen onderhouden de waterschappen bijvoorbeeld dijken en nemen ze maatregelen om droogte te voorkomen.

Welke belasting u betaalt, hangt af van uw situatie. U leest hier meer over op de website van GBLT

Meer weten of bezwaar maken?

Op het aanslagbiljet staat ook de WOZ-waarde. Dit is de waarde van uw woning, bedrijfspand, of een andere onroerende zaak. GBLT gebruikt de WOZ-waarde om belastingen te berekenen. Wilt u meer weten over hoe GBLT deze berekent? Of wilt u eenvoudig bezwaar indienen? Ga naar www.gblt.nl/woz.

Hoe regelt u belastingzaken?

U regelt al uw belastingzaken gemakkelijk en digitaal in Mijn Loket op www.gblt.nl. Log in met uw DigiD of eHerkenning. U kunt dan onder andere:

  • uw belastingaanslag betalen via iDEAL;
  • automatisch betalen in delen via automatische incasso regelen;
  • kwijtschelding aanvragen;
  • bezwaar maken.

We begrijpen dat de economische situatie in ons land grote gevolgen kan hebben voor u of uw bedrijf.

Heeft u moeite met het betalen van uw belastingen? Dan kijkt GBLT graag samen met u naar een passende oplossing. Lees hier meer over moeite met betalen.

Wat is GBLT?

GBLT regelt de belastingen namens ons waterschap. Dat doen ze zo eenvoudig als het kan en persoonlijk als dat nodig is. Lees meer op www.gblt.nl. GBLT helpt u graag verder.