Toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheidslabel van Dronten.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Verklaring

Gemeente Dronten streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Dronten.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Dronten is beschikbaar via de link https://www.dronten.nl/toegankelijkheidsverklaring

Het rapport bevat nog punten die inmiddels opgelost zijn. Deze zijn niet opgenomen in de verklaring.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Dronten gepubliceerde informatie blijkt dat de website Dronten.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.