Voorwerpen plaatsen op of aan de weg

U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord. Wilt u dit toch? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente (APV, artikel 2:10).

In een aantal gevallen kan het plaatsen ook vallen onder de Wabo, maar dat is onder andere afhankelijk van de duur van de periode (langer dan een maand). Bij twijfel kunt u het beste contact met ons opnemen.

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen;
  • de plaats waar het voorwerp komt te staan;
  • de grootte van het voorwerp;
  • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen.

Omgevingsvergunning

In een aantal gevallen kan het plaatsen van voorwerpen langs de weg ook vallen onder de Wabo. Dat is onder andere afhankelijk van de duur van de periode (langer dan een maand). Bij twijfel kunt u het beste contact met ons opnemen.

Voor het aanvragen van een ontheffing is er een aanvraagformulier. Het ingevulde aanvraagformulier kan per email worden verstuurd naar apv@dronten.nl.

Voor het in behandeling nemen van aanvraag betaalt u leges.
De leges voor deze aanvraag bedragen : € 44,85.

U krijgt binnen acht weken bericht of u de ontheffing krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

De gemeente kan bepalen dat u geen voorwerpen of andere objecten mag plaatsen bij een hoogspanningslijn. Zij geeft hierbij een afstand aan waarbinnen dit niet mag. Het voorwerp mag niet hoger zijn dan twee meter.

U kijkt in het bestemmingsplan of u in de buurt van hoogspanningslijnen voorwerpen mag plaatsen. Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u alle bestemmingsplannen vinden en bekijken. Staat er niets in het bestemmingsplan? Dan meldt u uw plannen bij de gemeente.

Geef daarbij de volgende informatie:

  • waar u het voorwerp gaat plaatsen;
  • hoe groot het voorwerp is;
  • waarom u het wilt plaatsen;
  • wanneer u het voorwerp wilt plaatsen en voor hoelang.

Wilt u bekendheid geven aan een bijzondere gebeurtenis of evenement? Dan wilt u natuurlijk reclame maken. Inwoners, verenigingen of bedrijven mogen niet zomaar een bord, spandoek, poster of vlag plaatsen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld een wegberm). Dit geldt voor bijna alle vormen van aankondigingen. Hierop gelden een paar uitzonderingen, waaronder aankondigingsborden voor de kermis en circussen.

De firma Outdoor Furniture Nederland verzorgt bijna alle reclamevormen in de openbare ruimte in de gemeente Dronten. Zij zijn bereikbaar via tel. 0344 57 66 77. Wilt u reclame maken dan kan dit op verschillende soorten borden.

Abri’s bushokjes
Wilt u reclame maken in een van de 53 bushokjes (incl. 29 provinciale abri’s), dan kunt u daarvoor contact opnemen met Clear Channel Nederland, tel. 071 515 7343.

A0-frames (118,5 x 83 cm)
Wilt u reclame maken via een van de 60 A0-frames, dan kunt u daarvoor contact opnemen met ESH Media tel. 0348 689 362.

Intownboards (roterende borden centrum 100×143 cm)
Wilt u reclame maken op een van de negen intownboards in de winkelcentra in de gemeente Dronten, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Brouwer & Partners Nijmegen B.V., tel. 024 381 2345.

Regioboards (235 x 175 cm voorzijde roterend, achterzijde vast)
Wilt u reclame maken op een van de vier regioboards bij de inritten van de kernen in de gemeente Dronten, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Brouwer & Partners Nijmegen B.V., tel. 024 381 2345.

Billboards (332 x 236 cm voor- en achterzijde vaste affiche)
Wilt u reclame maken op een van de drie billboards bij enkele inritten van de kernen in de gemeente Dronten, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Clear Channel Nederland, tel. 071 515 7343.

Euroboards (achterzijde gemeenteplattegrond, voorzijde vaste reclameaffiche)
Wilt u reclame maken op een van de elf euroboards, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Clear Channel Nederland, tel. 071 515 7343.

Kosten
Kosten voor adverteren zijn op te vragen bij de diverse firma’s.

Contact
Voor meer informatie kunt u bellen met 14 0321, vraag naar de afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid of mail naar vth@dronten.nl.