Bingo of rad van fortuin organiseren, melding

Een online bingo – bijvoorbeeld via sociale media – mag u alleen organiseren in besloten kring. Bijvoorbeeld binnen een gezin, vriendenkring of verzorgingshuis. Een online kansspel dat u niet in besloten kring aanbiedt is verboden.

Misschien is een promotioneel kansspel iets voor u. Deelnemers hoeven daarbij niets te betalen. Bekijk de regels voor een kansspel om iets te promoten.

Organiseert u de online bingo alleen voor het goede doel en zonder enig commercieel belang? Tijdens de lockdown om corona te bestrijden is de Kansspelautoriteit coulant voor ideële online bingo’s.

Een bingo of ander klein kansspel op locatie, waar de spelers bij zijn, mag u organiseren in besloten kring. Bijvoorbeeld binnen een gezin, vriendenkring of verzorgingshuis. Ook een bingo of ander klein kansspel waarmee geen prijzen kunnen worden gewonnen mag u organiseren.

Organiseert u een bingo:

  • op locatie, in een zaaltje waar de spelers bij zijn;
  • waarbij prijzen te winnen zijn;
  • niet in besloten kring.

Check dan onderstaande voorwaarden en meld uw spel bij de gemeente.

Organiseren mag, als:

  • als organisator bent u een Nederlandse vereniging die minstens drie jaar bestaat;
  • in de regels van uw vereniging staat een duidelijk omschreven doel. Dat doel mag niet het organiseren van kansspelen zijn;
  • u organiseert het kleine kansspel voor een goed doel die u van te voren bekendmaakt;
  • prijzen en premies in geld of goederen mogen niet hoger zijn dan 400 euro per serie of set. In totaal is de waarde van de prijzen of premies niet meer dan 1.550 euro per bijeenkomst;

Voldoet u aan de voorwaarden? 

  • u meldt de tijd en locatie van het kleine kansspel minstens veertien dagen van tevoren bij de gemeente. U kunt daarvoor het formulier Melding klein kansspel invullen.

De gemeente kan het kleine kansspel verbieden of eisen stellen.