Aanvraag watervergunning

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Daarna doet u het volgende:
    •    Vul het aanvraagformulier volledig in.
    •    Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente.
Vervolgens krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat hebt u nodig?
In uw aanvraag voor een watervergunning moet u het volgende aangeven:
    •    op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren
    •    een uitgebreide omschrijving van de activiteiten die u wilt uitvoeren
    •    waarom u de activiteiten wilt uitvoeren en welke gevolgen ze hebben
    •    de periode waarin u de vergunning nodig hebt

U heeft een watervergunning nodig voor werkzaamheden in, op, boven of onder een oppervlaktewater of bij een waterkering. Een oppervlaktewater is bijvoorbeeld:

 • een sloot
 • een vijver
 • een rivier
 • een kanaal
 • een meer
 • de zee

Bij werkzaamheden kunt u denken aan:

 • weghalen van grondwater;
 • direct lozen van afvalwater in oppervlaktewater;
 • dichtmaken van water (zoals een sloot);
 • water in de bodem laten lopen;
 • aanleg van een waterberging;
 • werkzaamheden bij een waterstaatswerk zoals een snelweg, viaduct, tunnel, brug of dijk.

Dat hangt af van wat u precies wilt doen en waar. U krijgt de vergunning van een van de volgende instanties:

    •    het waterschap
    •    de Rijkswaterstaat
    •    de provincie
    •    de Inspectie Verkeer en Waterstaat