Aanvraag watervergunning

Via Omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Daarna vult u het aanvraagformulier helemaal in. Stuur vervolgens het aanvraagformulier en de gevraagde documenten naar de gemeente. Vervolgens krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Wat hebt u nodig?
In uw aanvraag voor een watervergunning moet u het volgende aangeven:
    •    op welke locatie u de activiteiten wilt uitvoeren;
    •    een uitgebreide omschrijving van de activiteiten die u wilt uitvoeren;
    •    waarom u de activiteiten wilt uitvoeren en welke gevolgen ze hebben;
    •    de periode waarin u de vergunning nodig hebt.

U heeft een watervergunning nodig voor werkzaamheden in, op, boven of onder een oppervlaktewater of bij een waterkering. Een oppervlaktewater is bijvoorbeeld:

 • een sloot;
 • een vijver;
 • een rivier;
 • een kanaal;
 • een meer;
 • de zee.

Bij werkzaamheden kunt u denken aan:

 • weghalen van grondwater;
 • direct lozen van afvalwater in oppervlaktewater;
 • dichtmaken van water (zoals een sloot);
 • water in de bodem laten lopen;
 • aanleg van een waterberging;
 • werkzaamheden bij een waterstaatswerk zoals een snelweg, viaduct, tunnel, brug of dijk.

Dat hangt af van wat u precies wilt doen en waar. U krijgt de vergunning van een van de volgende instanties:

    •    het waterschap;
    •    de Rijkswaterstaat;
    •    de provincie;
    •    de Inspectie Verkeer en Waterstaat.