Tuinuitbreiding

Voor tuinuitbreiding dient een schriftelijk verzoek ingediend worden. De aanvraag wordt dan getoetst.
Als de verkoop de groenstructuur niet aantast en er een nieuwe logische erfgrens ontstaat, dan is het mogelijk dat een stukje gemeentegrond verkocht wordt om bij de tuin te betrekken. Er gelden dan wel enkele voorwaarden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan er een bouwwerk op zetten en er kunnen ook voorwaarden gesteld worden aan de nieuwe erfafscheiding (bijvoorbeeld welke hoogte of soort).