Asbest

Wanneer u na het indienen van een sloopmelding toestemming heeft gekregen om als particulier hecht gebonden asbest tot maximaal 35m2 af te mogen voeren, kunt u dit asbest inleveren bij de milieustraat. U kunt per keer maximaal 35m2 naar de milieustraat brengen.

Verpakken van asbest
Verpak het asbest thuis in een dubbele laag doorzichtig 0,2 mm dik plastic en plak de naden goed af. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u meer informatie over het inleveren van asbest.
Voordat u het asbest kunt inleveren moet u dit melden bij de milieustraat. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten via 14 0321.

Asbest vanuit uw eigen huis mag u in sommige gevallen zelf verwijderen en naar de milieustraat brengen. Als het asbest aan alle voorwaarden voldoet is het afvoeren gratis.

Verpak het asbest thuis in een dubbele laag doorzichtig 0,2 mm dik plastic en plak de naden goed af.
Voordat u het asbest kunt inleveren moet u dit melden bij de milieustraat. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de gemeente via 14 0321.

Materialen met asbest hoeft u niet altijd te verwijderen. Als het asbest vast zit en er niets mee gebeurt, dan hoeft u dit niet te verwijderen. Maar als de vezels vrij kunnen komen, dan moet dit wel. Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor asbestverwijdering.

Als u asbest wilt verwijderen uit uw woning, of er asbest vrijkomt bij een verbouwing, meldt u dit altijd bij de gemeente.
Ook als u vergunningsvrij mag verbouwen, meldt u het als hierbij asbest vrijkomt.

U maakt hiervoor een sloopmelding via het omgevingsloket online.
Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder.

Voert u de verwijderingswerkzaamheden zelf uit? Dit mag tot een maximum van 35m2 aan asbestplaten of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking. Voordat u aan de slag gaat, doet u het volgende:

  1. U vraagt een sloopmelding aan via de website Omgevingsloket online;
  2. U ontvangt een ontvangstbewijs van de gemeente;
  3. U meldt aan de gemeente dat u asbest wil inleveren bij de milieustraat;
  4. U stopt thuis het asbesthoudend afval in een dubbele laag doorzichtig plastic;
  5. U brengt het materiaal naar de milieustraat;
  6. U levert het ontvangstbewijs van de sloopmelding in bij de milieustraat;
  7. Zonder het ontvangstbewijs van de sloopmelding weigeren de medewerkers van de milieustraat uw asbesthoudend afval;
  8. Het inleveren van asbest bij de milieustraat is gratis.

Als u een pand, woning of object van voor 1994 gedeeltelijk of geheel wilt laten slopen, moet u een aantal dingen doen:

  • U vraagt een sloopmelding aan via het Omgevingsloket online;
  • Laat u het asbest door een gecertificeerd bedrijf verwijderen? Dan moet u een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Uit de inventarisatie blijkt waar zich eventueel asbesthoudende toepassingen bevinden.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. Als het verbod in werking treedt, betekent dit dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor 2024 moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod.

Daken in heel slechte, verweerde toestand moet u al eerder verwijderen. Met het verstrijken van de tijd raakt elk asbestdak op den duur verweerd. Een verweerd asbestdak levert een (dreigend) gevaar op voor de leefomgeving.

Het vrijkomen van asbestvezels is met het blote oog niet zichtbaar. Een verweerd asbestdak kan daardoor lange tijd het milieu vervuilen. Ook kan het een gevaar opleveren voor de gezondheid van mensen.

Treft u materiaal aan op straat, of in een openbaar (groen) gebied? En denkt u dat het om asbestmateriaal gaat? Neem dan meteen telefonisch contact met ons op via 14 0321.