Mr. E.P. van Veldhuizenbos

Dit bos is genoemd naar de eerste burgemeester van Dronten; Mr. E.P. van Veldhuizen. Hij was burgemeester van 1972 tot 1980. Het bos is van de gemeente Dronten.

Het bos is 45 hectare groot en bestaat vooral uit loofhoutsoorten zoals:  es, esdoorn, zomereik, zoete kers, linde, beuk, en enkele naaldhoutsoorten. Daarnaast komen struiken als hazelaar, kornoelje, liguster en vlier er veel voor.Het bos is aangelegd in 1963 als recreatief gebied voor de bewoners van het dorp Dronten. Deze recreatieve functie wordt steeds belangrijker. In 1990 heeft een reconstructie plaatsgevonden, waarbij delen van het bos een meer parkachtig karakter hebben gekregen. Naast de recreatieve functie heeft het bos een grote waarde voor de natuur. Ook zorgt het bos voor de productie van hout. Door het bos loopt een dicht netwerk van paden. De vele halfverharde paden maken het bos aantrekkelijk voor zowel wandelaars als fietsers. Voor de ruiters is een paardrijbak aangelegd. ’s Winters wordt gedurende een vorstperiode dankbaar gebruik gemaakt van de ijsbaan.

In het bos komen veel verschillende planten- en diersoorten voor. Er zijn verschillende boom- en struiksoorten geplant. Daarnaast hebben diverse soorten zich op natuurlijke wijze in het bos gevestigd. Naast de grote brandnetel komen, afhankelijk van het seizoen, grote hoeveelheden speenkruid, look zonder look en fluitenkruid voor. Verder zijn er verschillende soorten varens en mossen in het bos te vinden. De bossen in Flevoland zijn rijk aan paddenstoelen, waaronder vele zeldzame soorten zoals de rode kelkzwam. Voor de dieren biedt het bos geschikte foerageer-, rust- en broedplaatsen. Zoogdieren zoals konijn, egel, hermelijn, wezel en vos leven in het bos. Bosvogels zoals de ransuil en de grote bonte specht, roofvogels zoals de buizerd en zangvogels zoals de vink en de bonte vliegenvanger komen ook veel voor. 

Het bos wordt zo natuurlijk mogelijk beheerd, het beheer en onderhoud is gericht op recreatie en natuur. De gemeente Dronten streeft ernaar dit bosgebied als een gevarieerd en gemengd bos in stand te houden, met vooral inheemse boomsoorten. Hier en daar blijven dode bomen staan, mits dit geen gevaar oplevert voor de bezoekers. Dit dode hout vervult diverse functies, waaronder schuil- en broedgelegenheid voor dieren.