Groenbeleidsplan

​​​​​​​Door de gemeenteraad is op 1 juni 2017 een nieuw groenbeleidsplan vastgesteld. Het groenbeleidsplan is voor de groene waarden in de kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Het oude groenbeleidsplan stamde uit 2006 en was aan een vernieuwde versie toe. Verschillende ontwikkelingen in wetgeving, het vakgebied en de openbare ruimte van Dronten vroegen om een nieuw groenbeleidsplan.

Naast het groenbeleidsplan had de gemeente ook een beleidsplan dorpsbossen gemeente Dronten en een bomenbeleidsplan gemeente Dronten. Omdat alle drie de beleidsplannen veel overeenkomsten met elkaar hebben (vooral in de groenstructuur) is besloten om de drie plannen samen te voegen tot één groenbeleidsplan. Hiermee is nu een duidelijk beleidsdocument gemaakt waarin de doelstellingen over de inrichting en het beheer van het openbaar groen is vastgelegd voor de komende jaren. Dit gaat over in en direct rondom de dorpskernen van de gemeente Dronten.