Afstand struiken en bomen tot de erfgrens

In de gemeente Dronten geldt dat de afstand van struiken en bomen tot aan de erfgrens is vastgelegd in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Het is geregeld in artikel 4:12a. Aangegeven is dat bomen op ten minste een halve meter van de erfgrens met uw buren mogen staan en dat struiken en heesters op de erfgrens mogen staan. Deze afstand geldt niet voor de afstand tot aan een stuk grond behorende bij een openbare weg of openbaar water.

Een kortere afstand is ook toegestaan wanneer uw buren daarmee instemmen. Legt u dat dan wel goed vast. Wanneer er problemen ontstaan over deze afstand dan is dat een kwestie die u met uw buren moet oplossen. De gemeente kan daarop niet handhaven. Zij geeft alleen aan wat een goede afstand tot de erfgrens is.