Transitievisie Nieuwe Warmte

De transitievisie gaat over het energieverbruik voor warmte in de gebouwde omgeving. De overgang naar nieuwe vormen van verwarmen is een grote opgave. Dit lukt niet in één keer en ook niet alleen. Dus dat doen we stap voor stap en met elkaar: inwoners, gemeente, de woningcorporatie, de netbeheerder en ondernemers. Deze visie geldt allereerst voor de periode tot 2030. We zien wat nu technisch kan en wat dit betekent voor onze inwoners in de periode tot 2030. De visie gaat over het energiegebruik voor warmte in de gebouwde omgeving. Dit zijn bestaande woningen en bedrijfspanden. Elke vijf jaar wordt de visie vernieuwd.

De gemeente Dronten hanteert een aantal uitgangspunten voor het maken van keuzes over de warmtetransitie. Allereerst willen we dat de overgang naar aardgasvrij betaalbaar is. Daarnaast maken bewoners een individuele keuze voor hun verwarming. Ook houden we ruimte voor innovatie. En het alternatief dat we kiezen is duurzaam. De uitvoering van de warmtetransitie is daarbij afhankelijk van een consistent Rijksbeleid en de middelen die vanuit het Rijk worden aangereikt.

De vanzelfsprekendheid waarmee we energie gebruiken verandert. Gas en elektriciteit zijn duurder geworden, waardoor de energierekening stijgt. Nederland moet minder afhankelijk worden van gas uit Rusland. En we moeten klimaatverandering tegengaan. Om al deze redenen is het belangrijk dat we meer energie besparen. Daarom lanceert de overheid op 2 april een landelijke publiekscampagne, onder de naam ‘Zet ook de knop om’, voor radio, tv, online en in landelijke en regionale kranten. De campagne biedt praktische tips waarmee huishoudens en ondernemers eenvoudig energie kunnen besparen.

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen woningen te isoleren met een focus op de slecht geïsoleerde woningen met energielabel E, F en G. Van alle 8 miljoen woningen heeft ongeveer 1,5 miljoen woningen nog een energielabel E of slechter. Samen met alle betrokken partijen, waaronder woningeigenaren, VvE’s, verhuurders, huurders, Rijk, gemeenten, ngo’s en marktpartijen, wil het kabinet uiterlijk in 2030 alle slecht geïsoleerde woningen hebben verbeterd.