Transitievisie Nieuwe Warmte

De transitievisie gaat over het energieverbruik voor warmte in de gebouwde omgeving. De overgang naar nieuwe vormen van verwarmen is een grote opgave. Dit lukt niet in één keer en ook niet alleen. Dus dat doen we stap voor stap en met elkaar: inwoners, gemeente, de woningcorporatie, de netbeheerder en ondernemers. Deze visie geldt allereerst voor de periode tot 2030. We zien wat nu technisch kan en wat dit betekent voor onze inwoners in de periode tot 2030. De visie gaat over het energiegebruik voor warmte in de gebouwde omgeving. Dit zijn bestaande woningen en bedrijfspanden. Elke vijf jaar wordt de visie vernieuwd.

De gemeente Dronten hanteert een aantal uitgangspunten voor het maken van keuzes over de warmtetransitie. Allereerst willen we dat de overgang naar aardgasvrij betaalbaar is. Daarnaast maken bewoners een individuele keuze voor hun verwarming. Ook houden we ruimte voor innovatie. En het alternatief dat we kiezen is duurzaam. De uitvoering van de warmtetransitie is daarbij afhankelijk van een consistent Rijksbeleid en de middelen die vanuit het Rijk worden aangereikt.