Monument aanwijzen

Een zaak (bijvoorbeeld een woning, kerk, winkelpand, molen of geveldeel) die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde of het terrein waarop deze zaak zicht bevindt, kan de status van monument krijgen. Bij de gemeente kunt u een verzoek indienen voor aanwijzing van uw pand als gemeentelijk monument.

De gemeente kan ook uit eigen initiatief een zaak aanwijzen als gemeentelijk monument. U kunt als eigenaar niet aanvragen uw pand als rijksmonument aan te wijzen.

U stuurt een brief of e-mail met het verzoek uw zaak als gemeentelijk monument aan te wijzen. U vermeldt hierin:

  • de architect;
  • de bouwstijl;
  • het bouwjaar;
  • eventuele archeologische vondsten;
  • eventuele belangrijke voormalige bewoners;
  • mogelijk belangrijke historische gebeurtenissen die in of rond uw zaak hebben plaatsgevonden.

Of een pand een monument kan worden hangt af van de ‘architectonische waarde in historisch verband’. De volgende zaken zijn hierbij van belang:

  • is de bouwstijl van het pand herkenbaar voor een bepaalde periode?
  • is de bouwstijl bijzonder of zeldzaam?
  • hebben er beroemde mensen gewoond in het pand?
  • heeft het pand kenmerken die speciaal zijn voor de regio?

De regels rondom het aanwijzen van gemeentelijke monumenten zijn opgenomen in de Erfgoedverordening

Wilt u niet dat uw woning als gemeentelijk beschermd monument wordt aangewezen? Dien dan een bezwaar in bij de gemeente. Doe dit binnen zes weken na bekendmaking van de aanwijzing.

U vindt de monumenten in Dronten in onze monumentenlijst met de omschrijvingen.

Voor veranderingen of onderhoud aan een monument heeft u vaak een vergunning nodig. U moet zich dan houden aan strenge regels. Normaal onderhoud kunt u doen zonder dat u een vergunning hebt.
Voorbeelden zijn:
•    bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur;
•    Vervangen van kapotte ruiten door hetzelfde type glas, en; 
•    kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen.

Voor grotere reparaties heeft u de vergunning wel nodig. Of u een vergunning moet aanvragen en bij wie, hangt af van het soort monument. Meestal moet u een omgevingsvergunning aanvragen. De regels omtrent het onderhoud vindt u in de Erfgoedverordening

Check en aanvraag
In het online Omgevingsloket kunt u checken of u een vergunning nodig heeft voor uw werkzaamheden. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Met subsidies wil het Rijk een goede zorg en behoud van cultureel erfgoed stimuleren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is verantwoordelijk voor de uitvoering van rijkssubsidieregelingen. De verantwoordelijkheid spitst zich toe op circa 25.000 rijksmonumenten die geen woonhuizen zijn, zoals kerken, kastelen en molens.