Uw fiets of bromfiets parkeren

In Dronten zijn er in het centrum en nabij de stationsomgeving voldoende (brom)fietsparkeerplaatsen. Er zijn daar genoeg parkeerplekken. Zet u uw fiets of bromfiets verkeerd of gevaarlijk neer? Dan brengen we uw fiets of bromfiets naar het fietsendepot. U kunt uw fiets of bromfiets dan weer terugkrijgen. Maar dan betaalt u daar wel voor. Parkeert u uw fiets of bromfiets langere periode op dezelfde plek? Dan brengen we uw fiets of bromfiets ook naar het fietsendepot.

 

Fout gestalde fietsen zijn fietsen die niet in de rekken staan, in een looproute staan, enzovoorts. Wanneer u uw fiets niet op de daarvoor bestemde plaats stalt, kan uw fiets gelabeld worden doormiddel van een sticker. U krijgt vervolgens twee uur de tijd om uw fiets alsnog juist te stallen of te verwijderen. Daarna wordt de fiets door de gemeente verwijderd en opgeslagen op de Gemeentewerf aan de Reest.

Tegen betaling van de kosten kunt u uw fiets hier weer ophalen. Beter is het om dit te voorkomen en uw fiets op de juiste wijze te stallen, u bespaart hiermee tijd en kosten. Daarnaast zorgen wij er zo met zijn allen voor dat de openbare ruimte netjes en voor iedereen goed bereikbaar is!

Verkeerd gestalde fietsen die niet in het rek passen (bijv. mountainbikes met dikke banden, scooters en bromfietsen) worden ook verwijderd, tenzij duidelijk de intentie blijkt om goed te staan. Bijvoorbeeld door het plaatsen van het voertuig aan de zijkant van de rekken.

Fietsen die op een gevaarlijke plek gestald zijn, bijvoorbeeld voor een (nood) uitgang of brandkraan, op een blindegeleidestrook of direct aan de rijweg en wrakken (fietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat zijn) worden per direct verwijderd. Weesfietsen zijn fietsen die al lange tijd in de stalling staan en kennelijk zijn achter gelaten. Ze houden onnodig stallingruimte bezet.

Staat de fiets op de website van verloren en gevonden met de opmerking: overgebracht naar depot fietsendepot milieustaat?
Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via fietsendepot@dronten.nl. De fiets kunt u alleen ophalen na het maken van een afspraak. Dit kan elke werkdag tussen 15.30 uur en 16.00 uur.

Voor het terug krijgen van de fiets moet u het volgende meenemen:

  • een passende fietssleutel;
  • het juiste framenummer, die past bij de gegevens die in de geclaimde (brom)fiets zijn gegraveerd, dan wel het aankoopbewijs;
  • een gelding identiteitsbewijs;
  • een betaling van € 25,00 voor een fiets en € 100,00 voor een bromfiets.

Staat u fiets bij een particulier?
Staat de (brom)fiets wel op de site maar zonder vermelding: overgebracht naar fietsendepot milieustraat? Dan kunt u ‘dit is mijn voorwerp’ aanklikken op de website, er wordt dan contact met u opgenomen.