Medaille als Ereprijs

Verenigingen of instellingen kunnen bij een – door hen georganiseerd – kampioenschap op regionaal of nationaal niveau een door de Koning ter beschikking te stellen Medaille als Ereprijs aanvragen voor de winnaar/winnaars van het betreffende kampioenschap. De vereniging of instelling moet minimaal 25 jaar bestaat. Per aanvraag wordt bekeken welke medaille wordt toegewezen.

U vraagt een medaille als ereprijs aan door een brief naar de burgemeester te sturen. U vermeldt hierin:

  • om welke vereniging of instelling het gaat
  • om welk kampioenschap het gaat

De burgemeester voorziet uw aanvraag van advies en legt het voor aan de Koning. Bij een positief besluit neemt de medewerker Communicatie/Public Affairs contact met u op.