Koninklijke Erepenning

Een Koninklijke Erepenning is een onderscheiding voor verenigingen en instellingen. De gemeente kan de erepenning uitreiken bij de viering van een bijzonder jubileum van een vereniging of instelling. De Koning kent de Koninklijke Erepenning toe.

U dient een aanvraag in bij de burgemeester van de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd. Zorg ervoor dat de gemeente de aanvraag minimaal 10 maanden voor de beoogde datum van uitreiking van de erepenning heeft ontvangen. Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

De Koninklijke Erepenning wordt alleen verleend aan een vereniging of instelling die minimaal 50 jaar bestaat. De toekenning vindt plaats ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of bij een volgend meervoud van 25 jaar (bijvoorbeeld bij het 75- of 100-jarig bestaan). In bijzondere gevallen is op deze regel een uitzondering mogelijk. Een erepenning wordt niet toegekend aan een bond of overkoepelende organisatie van verenigingen of instellingen.

Informatie over de voorwaarden vindt u op de website van het Koninklijk Huis.

  • Bij afwijzing ontvangt u een brief waarin de burgemeester de redenen voor de afwijzing motiveert. Bezwaar of beroep tegen de afwijzing is niet mogelijk.
  • Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan zendt de burgemeester uw aanvraag met een advies aan de Commissaris van de Koning ter beoordeling. De Commissaris van de Koning zendt de aanvraag vervolgens aan de Koning.
  • Als de aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt de burgemeester het besluit van Zijne Majesteit de Koning.
  • De Kabinetsmedewerker brengt u op de hoogte van het besluit. De informatie is niet openbaar.