Rioolaansluiting bedrijf aanvragen

Wilt u met uw bedrijf afvalwater lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel, dan heeft u één of meerdere vergunningen van de gemeente nodig. De verwachte omvang en/of kwaliteit van de lozing bepaalt of de gemeente hierover advies vraagt aan het waterschap in de betrokken regio. Als het waterschap niet of te laat adviseert, kan de gemeente zelf een besluit nemen. Het waterschap blijft wel bevoegd om toezicht uit te oefenen op deze lozingen.

Aanvragen

U vult het formulier rioolaansluiting voor bedrijven in.

De kosten die de gemeente maakt voor de aansluiting van uw leidingen op het hoofdriool verschillen per situatie. Dit is maatwerk. In de legeslijst staan de kosten de verschillende situaties.