Verslaglegging gesprekken OVDD en Gemeente Dronten

Op deze pagina kunt u de verslagen van de OVDD vinden. De OVDD en gemeente zijn transparant naar de samenleving. Iedereen mag weten wat er leeft bij ondernemers in onze gemeente en wat er periodiek besproken wordt tussen beide partijen. Daarom hebben we afgesproken om de verslagen van alle formele bestuurlijke overleggen vanaf 2021 openbaar te plaatsen op het Ondernemersloket en de website van de OVDD.