Economische rapportages

1. Sociaal Economische Visie 2017
In de Sociaal Economische Visie staan de speerpunten voor het economisch beleid van de gemeente verwoord.

2. Arbeidsmarktanalyse 2019
Deze analyse geeft het beeld van de Dronter arbeidsmarkt weer.

3. Retailvisie
De Retailvisie vormt de basis voor de plannen om te komen tot vitale centra in Dronten.

4. Agrofoodfields
In deze notitie wordt de positie van Agrarisch Dronten uitgewerkt en een koers bepaald voor de toekomst.

5. Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme
Deze agenda vormt het uitwerkingsplan van het speerpunt Recreatie en Toerisme.

6. Klimaatbeleidsplan
Het Klimaatbeleidsplan beschrijft de positie van Dronten ten aanzien van de Klimaatdoelstellingen.

7. Feitelijk Flevoland
Hier kunt u informatie vinden over kerngegevens van de Flevolandse Economie.