Economische agenda

In de Sociaal Economische Visie (2017) staat het vestigingsklimaat voor ondernemers centraal. We willen het ondernemen in Dronten aantrekkelijk maken en houden. Dat doen we niet voor niets. Ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente Dronten.

In de Sociaal Economische Visie noemen we vier belangrijkste punten: Agrofood, Vrijetijdseconomie, Vitale Centra en Acquisitie. Deze vier belangrijkste punten bepalen hoe we te werk gaan op economisch gebied. Agrofood en Vrijetijdseconomie zijn twee sterke sectoren waar potentie in zit. Een groot deel van onze werkgelegenheid is direct of indirect verbonden aan deze beide sectoren.

Voor de Vitale Centra geldt dat we de kernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant toekomstbestendig willen houden. Dat vraagt niet alleen iets van de overheid, maar ook van ondernemers/winkeliers en van vastgoedeigenaren. Een Retailvisie en een actieplan voor iedere kern geeft antwoord op de uitdagingen die er liggen. En maakt duidelijk  wie welke rol hierin heeft.

Acquisitie is van belang om de aanwezige bedrijventerreinen op een duurzame manier in te richten. De gemeenteraad stelde geld beschikbaar  om hier meer inzet op te plegen. De acquisiteur richt zich op bedrijven buiten Dronten, maar ook op ons eigen bedrijfsleven. Hierin ligt een sterke relatie met het accountmanagement.