Wob-verzoek indienen

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat u recht heeft op informatie van de gemeente. Op deze manier heeft u meer inzicht in het gemeentelijk handelen. De gemeente geeft zelf informatie over haar beleid via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Wilt u informatie over gemeentelijk beleid dat nog niet openbaar is? Dan kunt u bij de gemeente een Wob-verzoek indienen. Dit is een verzoek om openbaarmaking van de informatie.

U kunt op 2 verschillende manieren een Wob-verzoek indienen:

 1. U dient het Wob-verzoek online in.
 2. U verstuurt het Wob-verzoek per brief onder vermelding van Wob-verzoek;
  Gemeente Dronten
  Postbus 100
  8250 AC Dronten

U kunt het verzoek ook tijdens de openingsuren afgeven aan de receptie in het gemeentehuis.

 • Geef in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen;
 • Uw verzoek moet gaan om informatie die ergens is vastgelegd. Het maakt niet uit op wat voor manier;
 • Uw verzoek moet om informatie gaan waar het bestuursorgaan (in dit geval: de gemeente) over beschikt;
 • De informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan, of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

In sommige gevallen is informatie niet openbaar. In de volgende gevallen wordt informatie bijvoorbeeld niet openbaar gemaakt:

 • Wanneer de informatie de privacy van personen kan aantasten;
 • Wanneer de informatie de financiĆ«le belangen van de gemeente kan aantasten;
 • Wanneer het gaat om concurrentie gevoelige informatie voor bedrijven.