Voorwerpen plaatsen op of aan de weg

U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container of bouwmaterialen. Wilt u dit toch? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente (APV, Artikel 2:10).

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • Waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen;
  • De locatie waar het voorwerp komt te staan;
  • De grootte van het voorwerp;
  • Start- en einddatum van het voorwerp dat geplaats wordt.

U vraagt makkelijk en snel digitaal een ontheffing aan. Het ingevulde aanvraagformulier kan per email worden verstuurd naar apv@dronten.nl. U krijgt binnen acht weken een bericht of u de ontheffing krijgt. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag betaalt u leges.
De leges voor deze aanvraag bedragen: € 44,85.