Mensenhandel

Mensenhandel is een ernstige en ingewikkelde vorm van criminaliteit die een enorme inbreuk maakt op de vrijheid van mensen. Elke dag opnieuw zijn er mensen die slachtoffer worden van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting.

Uitbuiters hebben als doel hun slachtoffers in te zetten voor persoonlijke en/of financiële belangen. Dat gaat helaas samen met geweld, chantage, misleiding of het misbruiken van de positie van het slachtoffer. Gemeente Dronten accepteert dit niet.

Samen met de andere gemeentes en partners in Flevoland hebben we daarom op 16 november 2022 de intentieverklaring Flevoland ‘Ketenaanpak Mensenhandel’ getekend. In 2019 hebben we een Zorgcoördinator Mensenhandel aangesteld, met Flevoland als werkgebied. De zorgcoördinator mensenhandel zorgt ervoor dat slachtoffers van mensenhandel (na)zorg, opvang en begeleiding ontvangen.

Sinds 2023 heeft Dronten een aandachtsfunctionaris mensenhandel. De aandachtsfunctionaris is het aanspreekpunt voor mensenhandel binnen de gemeente, verzamelt alle signalen van het gemeentepersoneel en weet hoe deze bij de juiste partner, ketenregisseur, zorgcoördinator, politie, Inspectie SZW, CoMensha terechtkomen.

Er zijn vier vormen van uitbuiting:

Seksuele uitbuiting Hierbij wordt het slachtoffer gedwongen in de seksindustrie te werken. Dit kan door gedwongen prostitutie, maar ook door andere seksuele diensten te verlenen. De loverboy constructie is hier ook een onderdeel van.

Criminele uitbuiting Hierbij wordt iemand gedwongen om criminele feiten te plegen of om te bedelen. Denk aan drugshandel, misbruik van iemands bankrekening, gebruik van iemands woning voor drugsproductie, winkeldiefstal etc.

Arbeidsuitbuiting Arbeidsuitbuiting is het werven, vervoeren, overbrengen of huisvesten van een persoon met gebruik van dwang, met als doel deze persoon uit te buiten. Hierbij zijn de omstandigheden zo slecht dat we kunnen spreken van mensonterende situaties en mensenhandel. Dwang, geweld, dreiging, afpersing, fraude en misleiding spelen vaak een rol.

Gedwongen orgaanhandel Hierbij wordt iemand gedwongen zijn of haar organen af te staan of ter beschikking te stellen (bijvoorbeeld bij draagmoederschap). Bij alle vormen van mensenhandel is er sprake is van dwang en drang. De slachtoffers hebben geen keuzevrijheid omdat de daders hen in hun macht hebben.

Signalen van mensenhandel zijn niet altijd even duidelijk. Meld daarom ook bij twijfels. Dit kan een (vermoedelijk) slachtoffer een mogelijke kans bieden.

Mensen die vermoedens hebben van seksuele, criminele of arbeidsuitbuiting, kunnen (anoniem) contact opnemen met het Meld- en Adviespunt Mensenhandel Flevoland bij Veilig Thuis via:

  • Telefoon: 088 2220 500 (24/7 beschikbaar)
  • Chat: maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur via de website van Veilig Thuis

Meer informatie is beschikbaar op de website van Veilig Thuis. Bel bij acuut gevaar altijd 112. Vermoed je mensenhandel en is er geen spoed? Vermoed je dat ergens sprake is van arbeidsuitbuiting of heb je er zelf mee te maken? Maak dan een melding:

  • Via het meldingsformulier op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) (anoniem). Op deze site staan meldingsformulieren in verschillende talen;
  • Telefonisch bij Inspectie SZW: 0800 – 51 51, of vanuit het buitenland: +31 70 – 333 56 78;
  • Via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of via de website.