Speelruimteplan

Kinderen spelen om te leren, om te ontspannen en om veel plezier met elkaar te hebben!
Het is haast logisch dat kinderen buiten zijn en daar spelen.
Dronten wil dat haar inwoners meer gebruik maken van onze mooie openbare ruimte. Met het Speelruimteplan willen we van formele naar meer informele speelruimte. Op formele speelplekken komt ruimte om de natuur te ontdekken en het landschap te ervaren. De openbare ruimte krijgt, als het kan, meer speelwaarde voor kinderen. Want we willen: “Mensen verleiden tot samen buiten bewegen!”

  • Met ruimte voor spelen, sporten en ontmoeten op speelplekken die te bereiken zijn voor kinderen. De speelplekken zijn uitdagend ingericht. Ontmoetingspunten in de buurt waar ouders, grootouders en andere mensen uit de buurt ook kunnen ontspannen, sporten en ontmoeten.
  • Met ruimte voor uitdaging en creatief zijn op speelplekken en daarbuiten. Dit door aanwezigheid van natuurlijke materialen, hoge kwaliteit speelvoorzieningen en ruimte om zelf invulling te geven aan activiteiten. De openbare ruimte is groen, ligt om de hoek van iedere woning en is veilig.
  • Met ruimte voor samenwerking met gebruikers en bewoners, zodat iedereen actief kan meewerken aan een hoge kwaliteit speelruimte, zich betrokken voelt en meer waarde gaat hechten aan samenwerking en de ruimte. Hierin werken we met alle teams van de gemeente en andere organisaties samen.
  • Met ruimte voor eigen activiteiten en games omdat mensen andere mensen aantrekken. Samen activiteiten ondernemen helpt het gebruik van de openbare ruimte, zorgt voor meer kennis over die openbare ruimte en kan uiteindelijk de zorgzaamheid voor elkaar vergroten.
  • Met ruimte voor jongeren zodat zij zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving en geen overlast veroorzaken. Jongeren willen uitgedaagd worden met een afwisselende inrichting maar ook omwonenden op hun gemak stellen.
  • Met ruimte voor duurzaamheid omdat we een goede toekomst voor onze kinderen willen.