Klimaatbeleidsplan

Het klimaatbeleidsplan is niet zozeer gericht op het bereiken van klimaatneutraliteit. Op basis van autonome ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie (met name windenergie) is de gemeente voor 2020 al klimaatneutraal. Het klimaatbeleidsplan is meer een marsroute voor de op stapel staande transities uit het Klimaatakkoord. Het klimaatbeleidsplan is dan ook een dynamisch stuk. De route is lang, de ontwikkelingen gaan snel en op dit moment is het proces dat moet leiden tot beide transities nog niet met een schaartje te knippen.

De rol van de gemeente is in eerste instantie vooral gericht op het faciliteren van ontwikkelingen en informeren om de transities te bereiken. Lopende het traject van de transities zal de rol van de gemeente naar verwachting gaan verschuiven naar activeren en stimuleren.

In het uitvoeringsprogramma klimaatbeleidsplan zijn 14 concrete maatregelen opgenomen. Per maatregel zijn de doelen, de aanpak, financiën en beoogde resultaten beschreven.