Tijdelijk noodfonds Dronten 2023

Wij hebben een tijdelijk noodfonds ingesteld om financiële ondersteuning te bieden aan inwoners van de gemeente Dronten die in financiële nood verkeren als gevolg van bijzondere omstandigheden, zoals een onverwachte en onverzekerde gebeurtenis.

De maximale bijdrage is € 2.000. De bijdrage is in de vorm van een gift.

U heeft recht op een bijdrage uit het noodfonds als de financiële nood:

1. incidenteel (eenmalig) is en opgelost wordt door een eenmalige bijdrage vanuit het noodfonds;
2. niet kan worden opgelost door een beroep te doen op een voorliggende voorziening (u kunt de kosten niet op een andere manier vergoed krijgen.); en
3. niet veroorzaakt is door verwijtbaar en/of onrechtmatig gedrag en/of illegale activiteiten.

Een bijdrage van het tijdelijk noodfonds krijgt u dus alleen in noodgevallen. Dit zijn situaties waar geen andere oplossing voor is. Zo helpen wij niet bij de aflossing van schulden, het betalen van belastingen of voor kwijtschelding.

Ook voldoet u aan de volgende voorwaarden:

1. U bent 18 jaar of ouder en woonachtig in de gemeente Dronten;
2. U bent legaal in Nederland. U houdt rechtmatig verblijf in Nederland in de zin van artikel 8, onder a tot en met e en l, van de Vreemdelingenwet 2000;
3. U staat bij de aanvraag minimaal 3 maanden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Dronten;
4. U bent verplicht inzage te geven in uw inkomsten en de afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van u en uw gezin van de 3 maanden voorafgaand aan de aanvraag;
5. U heeft geen tot weinig spaargeld. Aanwezig spaargeld hoeft niet te worden aangesproken als het als buffer geldt voor onverwachte kosten, waarbij als norm één maand van de toepasselijke bijstandsnorm wordt gehanteerd. Eigen woningbezit wordt vrijgelaten; en
6. U heeft niet eerder een bijdrage ontvangen vanuit het noodfonds.

 

Dit kan tot en met 31 december 2023.

Wij beoordelen de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst geldt het tijdstip waarop de aanvraag compleet is.

Wij nemen binnen 10 werkdagen na de ontvangst van uw complete aanvraag een besluit.

Uitbetaling vindt bij voorkeur plaats aan de partij waar de bijdrage besteed wordt. Bij uitbetaling op uw eigen rekening moet u, op ons verzoek, een bewijs inleveren van besteding van de bijdrage.

Ja, wij kunnen zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling.

Weet u niet zeker of u recht heeft op een bijdrage uit het noodfonds, wilt u hulp bij het invullen of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met mevrouw N. Bootsma of mevrouw M. Brugmans, bereikbaar via 14 0321.