Energietoeslag lagere inkomens

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen, waardoor veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt zijn aan de energierekening. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen een eenmalige energietoeslag krijgen.

De energietoeslag was in eerste instantie € 800. Inmiddels heeft het kabinet besloten om dit bedrag te verhogen naar € 1.300.

Heeft u de eenmalige energietoeslag al ontvangen? Dan hoeft u nu niks te doen. U krijgt de verhoging automatisch nabetaald.

U heeft hier in ieder geval recht op als u als huishouden een inkomen heeft dat lager is dan 130 procent van de geldende uitkeringsnorm.

130 procent van uitkeringsnorm exclusief vakantietoeslag is voor:
Alleenstaande (ouder) € 1.348,26 netto
Gehuwden/samenwonenden € 1.926,08 netto

Let op: voor pensioengerechtigden geldt een hoger bedrag. 130 procent van uitkeringsnorm voor pensioengerechtigden exclusief vakantietoeslag is voor:
Alleenstaande (ouder) € 1.498,13 netto
Gehuwden/samenwonenden € 2.028,53 netto

Alle huishoudens met een minimum inkomen die bij de gemeente bekend zijn, krijgen de eenmalige energietoeslag automatisch van de gemeente. Zij hoeven zelf geen aanvraag in te dienen.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 januari 2022:
– in een inrichting verblijft (volgens artikel 1, onderdeel f van de Participatiewet); of
– jonger bent dan 21 jaar; of
– jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of
– u dak- of thuisloos bent en alleen een briefadres heeft in de gemeente.

Ook als u inwonend bent (kostendelersnorm) heeft u geen recht op de eenmalige energietoeslag.

Het aanvraagformulier is nu beschikbaar. Klik op ‘Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag 2022’ op deze pagina. Zorg dat u in ieder geval de volgende stukken kunt uploaden: identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner, bankpas en gegevens over uw inkomen. Na het indienen krijgt u binnen acht weken bericht van de gemeente. 

U kunt de aanvraag indienen tot en met 31 december 2022.

Hiervoor kunt u bellen met uw/een inkomensconsulent, op werkdagen bereikbaar via 14 0321.