Bijstandsuitkering aanvragen

Kunt u (tijdelijk) niet zelfstandig in uw levensonderhoud voorzien? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de voorwaarden:

 • u heeft niet genoeg inkomen of vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien;
 • u komt niet in aanmerking voor een andere uitkering.

De gemeente kan bijstand verhalen op uw (ex-)partner of ouder als hij/zij de onderhoudsplicht niet nakomt. Een onderhoudsplichtige is verplicht financieel te zorgen voor zijn/haar kind jonger dan 21 jaar, zijn haar (ex-)echtgenoot/echtgenote of zijn/haar (ex-) geregistreerd partner. Echtgenoten en geregistreerde partners zijn verplicht elkaar ook na een echtscheiding te onderhouden. U moet zelf alimentatie aanvragen bij de rechter. Als uw ex-partner weigert alimentatie te vragen, kunt u contact opnemen met een advocaat (via het Juridisch Loket) of met het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

 

Met uw DigiD vraagt u een bijstandsuitkering aan via werk.nl. Nadat u de aanvraag heeft ingediend op werk.nl, neemt een inkomensconsulent telefonisch contact met u op. Lukt het u niet om de aanvraag digitaal in te dienen, neem dan contact op met een inkomensconsulent.

Bent u jonger dan 27 jaar? Schrijf u dan eerst in als werkzoekende op werk.nl. Neem daarna telefonisch contact op met een inkomensconsulent. U kunt de inkomensconsulenten bereiken via het algemene telefoonnummer 14 0321.

 

De gemeente moet na ontvangst van uw aanvraag voor een bijstandsuitkering binnen acht weken een beslissing nemen.

De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet verhaal van bijstand. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor:

 • uw kind jonger dan 21 jaar;
 • uw (ex-)echtgenoot/echtgenote;
 • uw (ex-)geregistreerd partner.

Doet u dit niet en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering? Dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen. Zorg dat u zich aan uw financiële verplichtingen houdt. Krijgt u bericht van de gemeente dat u bijstand moet terugbetalen? Dan moet u dit betalen. U kunt geen bezwaar maken.

 

Gaat u op vakantie naar het buitenland, dan heeft u toestemming nodig. U vult hiervoor van tevoren het Aanvraagformulier verblijf in buitenland of buiten de gemeente  in. Doe dit op tijd, maar uiterlijk tien werkdagen voor vertrek. Wanneer u een partner heeft, dan moet deze ook het formulier ondertekenen. Dit moet ook wanneer hij/zij niet mee gaat op vakantie.

U bent verplicht alles te melden wat van invloed kan zijn op uw uitkering. Vul hiervoor een mutatieformulier in. Deze kunt u opvragen bij ons secretariaat. Neem bij twijfel altijd contact op met uw inkomensconsulent.

Lees vooraf goed de toelichting bij het mutatieformulier. Daar staat in wat u door moet geven en welke bewijsstukken u moet inleveren.

De veranderingen die u onder andere moet doorgeven zijn:

 • nieuwe bankrekening;
 • samenwonen;
 • verlating;
 • verblijf in detentie;
 • opname in een inrichting of instelling;
 • start of einde van (vrijwilligers)werk;
 • het krijgen of stoppen van inkomsten;
 • wijzigingen in vermogen (bijvoorbeeld afkoopsom pensioen);
 • wijziging in verblijfsvergunning;
 • start en/of einde inkomsten en/of studie van medebewoners ouder dan 21 jaar;
 • alle andere zaken die van invloed kunnen zijn op uw uitkering.

U vult het mutatieformulier in en ondertekent het. Lever het formulier binnen één week na de wijziging in. Als u het mutatieformulier niet (tijdig) inlevert, kan de gemeente uw uitkering blokkeren, opschorten en uiteindelijk zelfs intrekken. Levert u het mutatieformulier te laat in? Dan kan de gemeente u een boete geven.

U kunt bijstandsfraude of een vermoeden daarvan melden bij de medewerkers handhaving van het vakgebied Sociaal Domein. Bel 14 0321 of vul het contactformulier in.

Melden kan anoniem

U kunt uw melding ook anoniem doen. Het is dan wel belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet of vermoedt. Het meldpunt kan u als anonieme melder namelijk niet meer benaderen voor aanvullende informatie of vragen.