E-kracht

We willen graag dat ieder kind de kans krijgt zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving. Vaak zijn er mensen in de omgeving van het kind die hierbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld een buurvrouw, opa of de trainer van de voetbalclub. Als je wilt kun je samen met familie en vrienden een familiegroepsplan opstellen. In dit plan geef je aan hoe je je situatie wil verbeteren. Je beschrijft wat je zelf kan doen en welke hulp je nodig hebt van mensen uit je omgeving of professionele hulpverleners. Hierbij kun je gratis gebruik maken van e-Kracht. Dit is een internetprogramma waarbij je een besloten site kan aanmaken. Op deze site kun je familie en vrienden uitnodigen om ideeën en informatie uit te wisselen, zodat je samen een familiegroepsplan kunt opstellen. Er zijn twee familiegroepsplannen beschikbaar: één voor ouders met kinderen tot 16 jaar en één voor jongeren vanaf 12. Als jongeren een familiegroepsplan willen maken, dan kunnen ouders, familie en vrienden hierbij aansluiten. Ouders hoeven geen eigen plan te maken. Voor vragen over het familiegroepsplan kun je terecht bij de GGD via telefoonnummer 088-0029920.  

Daarnaast kun je ook gebruik maken van een Eigen Kracht-conferentie. Dit is een bijeenkomst die door een onafhankelijke coördinator wordt georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst bespreek je met familie, vrienden en bekenden wat er nodig is om de situatie van je gezin te verbeteren. Doel van de bijeenkomst is om samen een plan op te stellen waar ook eventuele hulpverleners mee gaan werken. Zo los je zelf je problemen op. Kijk voor meer informatie op de site van het CJG Dronten.