Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Op 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ) ingegaan. Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

Melding psychische hulp (WvGGZ)

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

Waarom melden?

Familie of buren merken vaak als eerste dat het met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

U kunt dit melden bij het Regionaal Meldpunt van GGD Flevoland. Ook voor meer informatie over de Wvggz, en wat er gebeurt met uw melding, kunt u terecht op de website van GGD Flevoland.

U kunt ook mailen naar meldpuntoggz@ggdflevoland.nl of bellen met telefoon (088) 002 99 15 (op werkdagen tijdens kantooruren).

Crisis

In geval van een crisis, belt u 112.