Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Iedereen heeft weleens hulp of ondersteuning nodig. Vaak kunt u daarvoor terecht bij familie, vrienden of buren. Maar soms is professionele ondersteuning nodig. Zulke ondersteuning kunt u bij de gemeente aanvragen. De wet die we hiervoor gebruiken is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in onze samenleving.

U kunt op de volgende manieren ondersteuning aanvragen:

 • U kunt digitaal uw melding indienen via een E-formulier;
 • U doet een telefonisch verzoek. U kunt hiervoor bellen met de gemeente via het nummer 14 0321;
 • U maakt een afspraak bij de balie van het gemeentehuis en u doet uw verzoek mondeling;
 • U kunt uw verzoek per post versturen. U kunt uw brief sturen naar Gemeente Dronten, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

Na de aanvraag volgt er een gesprek met u en eventueel uw netwerk met een medewerker van de gemeente. Dit gesprek kan telefonisch of bij u thuis plaatsvinden. Deze medewerker wordt ook wel een gids genoemd. Tijdens dit gesprek brengt de gids de situatie in kaart. De gids kijkt samen met u naar de hulp die passend is in de situatie. Dit hoeft niet altijd een maatwerkvoorziening te zijn. Een algemene voorziening kan ook passend zijn.

Er zijn verschillende opties voor ondersteuning. Hieronder worden de opties kort uitgelegd.

Algemene voorzieningen

Deze algemene voorzieningen kunt u zelf aanvragen. U hoeft dan niet eerst contact op te nemen met de Gemeente Dronten.
Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente beschikbaar zijn voor inwoners die dat nodig hebben, zoals:

 • een boodschappendienst (bijvoorbeeld de praktische hulpdienst van De Meerpaal of online boodschappen bestellen bij de supermarkt);
 • een maaltijdservice (bijvoorbeeld Tafeltje-Dekje of Uitgekookt);
 • gezelschap en activiteiten, bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte of buurthuis;
 • hulp bij mantelzorg en mantelzorgcompliment;
 • wassen en strijken (bijvoorbeeld via een was- en strijkservice);
 • personenalarmering, dit kunt aanvragen bij een thuiszorg organisatie.

Maatwerkvoorzieningen Ondersteuning en Begeleiding

Deze maatwerkvoorzieningen zijn hulpvormen die zijn afgestemd op de leefsituatie en gezondheid van de persoon, zoals:

Woningaanpassingen

Prettig wonen is belangrijk. Aanpassingen in uw huis kunnen voor meer woonplezier zorgen Hiervoor zijn handige hulpmiddelen te huur, te leen en te koop. Zoals een verhoogd toilet, douchestoel of traplift. Misschien kan een familielid, buur, vriend of kennis u helpen met het plaatsen ervan. Soms is het nodig om uw woning aan te passen. Bijvoorbeeld om deze drempelvrij te maken voor een rolstoel of rollator.

Kunt u zelf geen geschikt hulpmiddel/aanpassing vinden? Dan kunt u contact opnemen met gemeente Dronten. Samen met u zoekt een gids van gemeente Dronten naar een passende oplossing. Eventuele oplossingen zijn:

 • aanpassingen in de woning, zoals een traplift, verbreding van deuren of het wegnemen van obstakels in de woning;
 • toilet- en badkamer voorzieningen;
 • antislip douche en een speciale douchezit.

Vervoersvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen worden verstrekt zodat u zich beter kan verplaatsen en zo kan deelnemen aan de samenleving. Enkele voorbeelden zijn:

 • Wmo-vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi, meer informatie vindt u hier;
 • een scootmobiel;
 • een rolstoel;
 • een parkeerkaart voor gehandicapten.

Kortdurend verblijf

De zorg voor iemand met een langdurende ziekte, een lichamelijke, verstandelijke en/of geestelijke beperking kan heel intensief zijn. Als je veel voor iemand zorgt en hier geen geld voor krijgt, ben je een mantelzorger. Om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten kan kortdurend verblijf worden ingezet. In de meeste gevallen zal de inwoner die zorg nodig heeft, ergens anders logeren zodat de mantelzorger even geen hulp/zorg hoeft te geven. Dit noemen we ook wel respijtzorg. Kortdurend verblijf is een aanvulling op het wonen in een thuissituatie. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat een mantelzorger niet overbelast raakt.

Begeleid of beschermd wonen 

Heeft u ernstige psychische klachten? Dan is zelfstandig wonen soms (tijdelijk) niet mogelijk. Is mantelzorg of andere hulp niet genoeg? Beschermd wonen kan een oplossing zijn.

Beschermde woonvormen staan in een gewone woonwijk. Soms bestaat zo’n woonvorm uit appartementen waar mensen zelfstandig wonen. Vaak zijn er ook groepswoningen. Er is iedere dag begeleiding. De hulpverleners zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Krijgt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb).

Kiest u voor zorg in natura? Dan krijgt u hulp van een zorgverlener die een contract met de gemeente heeft. Dit betekent dat de gemeente de zorg regelt die bij uw situatie past.

Kiest u voor een pgb? Dan bepaalt u zelf bij wie u uw hulp inkoopt. Het is belangrijk dat u goed kunt aangeven met welk doel deze hulp nodig is. Met een pgb moet u een aantal dingen zelf kunnen regelen. U sluit bijvoorbeeld zorgovereenkomsten met hulpverleners. Ook moet u goed met geld om kunnen gaan en een administratie bijhouden. Bij pgb ontvangt u zelf geen geld: de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt uw hulpverleners. In de Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning 2020 vindt u een uitgebreide omschrijving welke specifieke regels voor pgb gelden.

Als u ondersteuning krijgt vanuit de Wmo, betaalt u een klein deel zelf. Dat noemen we een eigen bijdrage. U betaalt maximaal €19,- per maand. Er zijn een paar uitzonderingen:

 • u betaalt geen eigen bijdrage als u gebruikmaakt van de collectiviteitsverzekering van de gemeente of als u een rolstoel ontvangt vanuit de Wmo;
 • er horen extra kosten bij het gebruik van de regiotaxi, de was-service, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze kosten staan vermeld in de Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning 2020.

Een overzicht van het zorgaanbod vindt u op deze pagina.

 

De wijkspreekuren van Swifterbant en Biddinghuizen zijn weer van start!

Heeft u vragen over zorg, ondersteuning, opvoeden of wonen? Of vragen over werk, schulden, inkomen of vrijwilligerswerk? Stel ze dan bij het inloopspreekuur van de wijknetwerken.

Bij het inloopspreekuur zijn verschillende organisaties aanwezig: politie, OFW, MDF, De Meerpaal Welzijn en gemeente Dronten.

Biddinghuizen: elke woensdag van 13:00 tot 14:00 in De Binding

Swifterbant: elke dinsdag 13:00-14:00 in De Steiger